Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające - ogłoszenia

  • INFORMACJE OGÓLNE

Zarządzenie Nr 53/24 Wojewody Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudniki

Komunikat Komisarza Wyborczego - informacje o wyborach

  • KOMITETY WYBORCZE

W związku z zarządzonymi na dzień 30 czerwca 2024 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Rudniki w okręgu wyborczym nr 9, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu III do dnia 6 maja 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

  • KOMISJE WYBORCZE

Zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu III, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 16 maja 2024 r. do godz. 15:30.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Rudniki za pośrednictwem Urzędu Gminy w Rudnikach, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Rudnikach więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Opolu III sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 30 września 2024 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: opole.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.


24.04.2024: Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudniki - PDFZarządzenie.pdf (185,28KB)

24.04.2024: Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III dot. wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 roku - PDFKomunikat KW III informacje dot. wyborów.pdf (209,20KB)

29.04.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudniki zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r - PDFObwieszczenie.pdf (282,76KB)

20.05.2024: POSTANOWIENIE NR 1012/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach - PDFPowołanie TKW.pdf (216,57KB)

20.05.2024: POSTANOWIENIE NR 1015/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudniki zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r. - PDFPierwsze posiedzenienie TKW.pdf (203,90KB)

27.05.2024: Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - PDFZarządzenie.pdf (339,05KB)