Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

 

Wójt gminy Rudniki ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Rudniki

W marcu 2024 r. Rada Gminy Rudniki przyjęła uchwałę wyznaczającą  obszar rewitalizacji, który składa się z 6 podobszarów: Faustianka, Jaworzno i Julianpol, Jelonki, Młyny, Rudniki, Żytniów. Aby skoordynować i lepiej zarządzać całym procesem rewitalizacji, konieczne jest sporządzenie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Rudniki dla sześciu wyznaczonych podobszarów.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji gminny program rewitalizacji zawiera listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia, ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków. Osią wszystkich działań powinna być społeczność lokalna i jej potrzeby.

Do gminnego programu rewitalizacji mogą być wpisane przedsięwzięcia dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji, które będą rozwiązywać konkretne problemy w sferze społecznej i gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Propozycje przedsięwzięć mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który powinien zawierać dokładny opis proponowanego zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do 18 kwietnia 2024 r.:

-  w formie elektronicznej na adres mailowy: promocja@rudniki.pl lub

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki.

- lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A , 46-325 Rudniki w pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane wnioski złożone:

- po 18 kwietnia 2024 r.,

- bez danych kontaktowych,

- przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

 

Zachęcam do współtworzenia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Rudniki !

 

DOCXFormularz zgłoszeniowy przedsięwzięcia.docx (18,85KB)