Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2024

Sesja Nr LVIII z dnia 30.01.2024 r.

LVIII/463/2024: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLVIII_463_2024.pdf (4,33MB)
LVIII/464/2024: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2024 roku" - PDFLVIII_464_2024.pdf (2,43MB)
LVIII/465/2024: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFLVIII_465_2024.pdf (1,36MB)
LVIII/466/2024: Uchwała sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki - PDFLVIII_466_2024.pdf (281,36KB)
LVIII/467/2024: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Rudniki - PDFLVIII_467_2024.pdf (546,58KB)
LVIII/468/2024: Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Rudniki i stałych komisji Rady Gminy na 2024 r. - PDFLVIII_468_2024.pdf (1,02MB)

Sesja Nr LIX z dnia 27.02.2024 r.

LIX/469/2024: Uchwała w sprawie
LIX/470/2024: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2024 roku" - PDFLIX_470_2024.pdf (2,40MB)
LIX/471/2024: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFLIX_471_2024.pdf (1,53MB)
LIX/472/2024: Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Rudniki - PDFLIX_472_2024.pdf (12,85MB) Załączniki: PDFZałącznik nr 1 - rewitalizacja.pdf (4,84MB) PDFZałącznik nr 2 - rewitalizacja.pdf (14,78MB) PDFZałącznik nr 3 - rewitalizacja.pdf (1,74MB) PDFZałącznik nr 4 - rewitalizacja.pdf (2,56MB) PDFZałącznik nr 5 - rewitalizacja.pdf (2,72MB) PDFZałącznik nr 6 - rewitalizacja.pdf (16,35MB)
LIX/473/2024: Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - PDFLIX_473_2024.pdf (486,27KB)
LIX/474/2024: Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - PDFLIX_474_2024.pdf (571,86KB)
LIX/475/2024: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Skrzacik" w Rudnikach - PDFLIX_475_2024.pdf (274,45KB)

Sesja Nr LX z dnia 19.03.2024 r.

LX/476/2024: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLX_476_2024.pdf (4,25MB)
LX/477/2024: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2024 roku" - PDFLX_477_2024.pdf (2,54MB)
LX/478/2024: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFLX_478_2024.pdf (2,17MB)
LX/479/2024: Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rudniki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025r. - PDFLX_479_2024.pdf (242,73KB)
LX/480/2024: Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2024 - PDFLX_480_2024.pdf (2,12MB)
LX/481/2024: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Rudniki na lata 2024-2030 - PDFLX_481_2024.pdf (7,03MB)
LX/482/2024: Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis - PDFLX_482_2024.pdf (1,36MB)
LX/483/2024: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Rudniki - PDFLX_483_2024.pdf (235,43KB)
LX/484/2024: Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" - PDFLX_484_2024.pdf (273,14KB)
LX/485/2024: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"-Priorytet 3 - PDFLX_485_2024.pdf (312,28KB)