Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2024

1.2024 - 02.01.2024: Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2024 rok - PDFZ.1.2024.pdf (17,81MB)


2.2024 - 04.01.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2024" - PDFZ.2.2024.pdf (318,35KB)


3.2024 - 04.01.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Rudniki w roku 2024" - PDFZ.3.2024.pdf (317,41KB)


4.2024 - 04.01.2024: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZ.4.2024.pdf (722,30KB)


5.2024 - 12.01.2024: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ5-2024.pdf (674,95KB)


6.2024 - 15.01.2024: Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 w Gminie Rudniki - PDFZ6-2024.pdf (887,92KB)


7.2024 - 19.01.2024: Zarządzenie w sprawie powołania DYREKTORA Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach - PDFZ7-2024.pdf (267,97KB)


8.2024 - 19.01.2024: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZ8-2024.pdf (410,92KB)


9.2024 - 25.01.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ9-2024.pdf (677,03KB)


10.2024 - 25.01.2024: Zarządzenie w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ10-2024.pdf (248,46KB)


11.2024 - 29.01.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ11-2024.pdf (333,21KB)


12.2024 - 29.01.2024: Zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku - PDFZ12-2024.pdf (2,04MB)


13.2024 - 30.01.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ13-2024.pdf (1,21MB)


14.2024 - 30.01.2024: Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji na potrzeby dokonania przeglądu danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - PDFZ14-2024.pdf (292,36KB)


15.2024 - 05.02.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ15-2024.pdf (819,69KB)


16.2024 - 05.02.2024: Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - PDFZ16-2024.pdf (354,84KB)


17.2024 - 14.02.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ17-2024.pdf (398,90KB)


18.2024 - 20.02.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ18-2024.pdf (295,47KB)


19.2024 - 21.02.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ19-2024.pdf (700,84KB)


20.2024 - 22.02.2024: Zarządzenie w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej - PDFZ20-2024.pdf (342,22KB)


21.2024 - 27.02.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ21-2024.pdf (1,45MB)


22.2024 - 28.02.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ22-2024.pdf (1,02MB)


23.2024 - 29.02.2024: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych „XXIV edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" - PDFZ23-2024.pdf (290,37KB)


24.2024 - 01.03.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ24-2024.pdf (310,73KB)


25.2024 - 06.03.2024: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PDFZ25-2024.pdf (538,85KB)


26.2024 - 14.03.2024: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ26-2024.pdf (2,47MB)


27.2024 - 14.03.2024: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZ27-2024.pdf (417,67KB)


28.2024 - 14.03.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ28-2024.pdf (755,78KB)


29.2024 - 14.03.2024: Zarządzenie w sprawie nabycia prawa służebności gruntowej (drogi koniecznej) dla działki nr 85/2 obręb Jaworek k.m.1 stanowiącej własność Gminy Rudniki - PDFZ29-2024.pdf (364,50KB)


30.2024 - 19.03.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ30-2024.pdf (1,38MB)


31.2024 - 20.03.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ31-2024.pdf (1,17MB)


32.2024 - 27.03.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ32-2024.pdf (302,41KB)


33.2024 - 27.03.2024: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - PDFZ33-2024.pdf (1,74MB)


34.2024 - 29.03.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ34-2024.pdf (1 011,46KB)


35.2024 - 02.04.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ35-2024.pdf (323,39KB)


36.2024 - 03.04.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ36-2024.pdf (297,99KB)


37.2024 - 03.04.2024: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ37-2024.pdf (392,72KB)


38.2024 - 03.04.2024: Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Rudniki - PDFZ38-2024.pdf (1 007,43KB)


39.2024 - 03.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ39-2024.pdf (407,46KB)


40.2024 - 04.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ40-2024.pdf (345,29KB)


41.2024 - 05.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ41-2024.pdf (611,27KB)


42.2024 - 05.04.2024:: Zarządzenie w sprawie uhvorzenia punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojuszniczych - PDFZ42-2024.pdf (528,29KB)


43.2024 - 05.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ43-2024.pdf (267,15KB)


44.2024 - 12.04.2024: Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Rudniki - PDFZ44-2024.pdf (205,54KB)


45.2024 - 27.03.2024: Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ45-2024.pdf (239,62KB)


46.2024 - 27.03.2024: Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych - PDFZ46-2024.pdf (492,88KB)


47.2024 - 16.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ47-2024.pdf (296,15KB)


48.2024 - 17.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ48-2024.pdf (839,08KB)


49.2024 - 19.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ49-2024.pdf (353,38KB)


50.2024 - 22.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ50-2024.pdf (341,22KB)


51.2024 - 23.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ51-2024.pdf (1,13MB)


52.2024 - 24.04.2024: Zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania kosztów sterylizacji lub kastracji psów i kotów z terenu Gminy Rudniki - PDFZ52-2024.pdf (2,27MB)


53.2024 - 26.04.2024: Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - PDFZ53-2024.pdf (333,47KB)


54.2024 - 29.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ54-2024.pdf (263,64KB)


55.2024 - 30.04.2024: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - PDFZ55-2024.pdf (423,15KB)


56.2024 - 08.05.2024: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ56-2024.pdf (324,44KB)


57.2024 - 08.05.2024: Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń - PDFZ57-2024.pdf (539,70KB)

 

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

OR.120.1.2024 - 05.01.2024 - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę - PDFOR.120.1.2024.pdf (292,56KB)


OR.120.2.2024 - 11.01.2024 - Zarządzenie w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach - PDFOR.120.2.2024.pdf (807,70KB)


OR.120.3.2024 - 25.01.2024 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.3.2024.pdf (604,08KB)


OR.120.4.2024 - 25.01.2024 - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowej treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFOR.120.4.2024.pdf (7,34MB)


OR.120.5.2024 - 30.01.2024 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji na potrzeby dokonania przeglądu danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - PDFOR.120.5.2024.pdf (1,27MB)


OR.120.6.2024 - 01.02.2024 - Zarządzenie w sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy
w Rudnikach - PDFOR.120.6.2024.pdf (3,13MB)


OR.120.7.2024 - 21.02.2024 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.7.2024.pdf (904,99KB)


OR.120.8.2024 - 28.02.2024 - Zarządzenie w sprawie Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.8.2024.pdf (923,73KB)


OR.120.9.2024 - 20.03.2024 - Zarządzenie w sprawie Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.9.2024.pdf (923,25KB)


OR.120.10.2024 - 29.03.2024 - Zarządzenie w sprawie Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.10.2024.pdf (937,64KB)


OR.120.11.2024 - 05.04.2024 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.11.2024.pdf (982,20KB)


 OR.120.12.2024 - 05.04.2024 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za 2023 r - PDFOR.120.12.2024.pdf (264,03KB)


OR.120.13.2024 - 17.04.2024 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.13.2024.pdf (983,94KB)


OR.120.14.2024 - 30.04.2024 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.14.2024.pdf (983,95KB)