Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI                                                                                                                                       Rudniki, dnia 29.12.2023

OŚZP.6733.3.2023 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam o wydaniu przez Wójta Gminy Rudniki postanowienia OŚZO.6733.3.2023 z dnia 18.12.2023r. o zawieszeniu na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie  ul. Armii Krajowej 5  42-202 Częstochowa działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Wysockiego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 V wraz z budową sieci 15kV i 0,4 kV”

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach :

Obręb Łazy:

170, 169/2, 169/1

Obręb Skotnica Porąbki:

2, 5, 6, 30, 10, 32, 11/1, 34/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 34/5, 14, 35, 101, 36, 16, 37, 18, 39/2, 17, 38, 19/1, 99/1, 99/2, 90/1, 92/1, 92/2, 67, 33, 1, 21, 155

Obręb Faustianka:

24/1, 24/2, 25, 26/2, 26/1, 27/3, 19/6, 27/4, 19/4, 19/5, 27/1, 29, 30/2, 102/4, 102/3, 102/2, 101/5, 102/1, 101/4, 101/2, 101/3, 101/1, 100, 99/5, 99/2, 99/1, 98

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Rudniki

                                                                                              /-/ Grzegorz Domański

 

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3  w godzinach jego urzędowania.