Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz.pdf (303,88KB)
 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.184.2023 z dnia 15.12.2023 r.  

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp

 

Nr działki

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Miesięczny czynsz dzierżawny bez podatku VAT

[w zł]

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat / zasady aktualizacji opłat

1

 

328/2

Rudniki k.m.2

 

OP1L/00028890/9

Ba - 0,0436 ha

Przedmiotem dzierżawy są działki w

kształcie wieloboków

 

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajdują się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej) N.RL.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Łączny czynsz dzierżawny wynosi

701,00

 

W tym:

- 358,00 od nieruchomości gruntowej;

- 343 od budynków i budowli.

do 31.12.

2025 r.

do 10 dnia miesiąca / opłaty nie podlegają aktualizacji  

2

329/2

OP1L/00056656/2

Ba - 0,0829 ha

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.