Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024

21.11.2023: Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim - PDFZarządzenie.pdf (187,50KB)

04.12.2023: Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim - PDFObwieszczenie.pdf (85,55KB)

12.01.2024: Postanowienie KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - PDFPostanowienie.pdf (275,77KB)

29.01.2024: Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - PDFRozporządzenie.pdf (313,35KB)

30.01.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - PDFObwieszczenie.pdf (742,69KB)

02.02.2024: Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego - PDFobwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf (526,98KB)

02.02.2024: Obwieszczenie Starosty Oleskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie - PDFobwieszczenie_starosty_.pdf (284,05KB)

05.02.2024: Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - PDFZ16-2024.pdf (354,84KB)

07.02.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFobwieszczenie.pdf (867,83KB)

15.02.2024: Informacja Urzędu Gminy w Rudnikach o dyżurach Urzędnika Wyborczego - PDFHarmonogram dyżurów.pdf (114,25KB)

22.02.2024: Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji - PDFInformacja.pdf (68,38KB)