Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024

21.11.2023: Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim - PDFZarządzenie.pdf (187,50KB)

04.12.2023: Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim - PDFObwieszczenie.pdf (85,55KB)

12.01.2024: Postanowienie KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - PDFPostanowienie.pdf (275,77KB)

29.01.2024: Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - PDFRozporządzenie.pdf (313,35KB)

30.01.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - PDFObwieszczenie.pdf (742,69KB)

02.02.2024: Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego - PDFobwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf (526,98KB)

02.02.2024: Obwieszczenie Starosty Oleskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie - PDFobwieszczenie_starosty_.pdf (284,05KB)

05.02.2024: Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - PDFZ16-2024.pdf (354,84KB)

07.02.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFobwieszczenie.pdf (867,83KB)

15.02.2024: Informacja Urzędu Gminy w Rudnikach o dyżurach Urzędnika Wyborczego - PDFHarmonogram dyżurów.pdf (114,25KB)

22.02.2024: Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji - PDFInformacja.pdf (68,38KB)

04.03.2024: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wezwaniu komitetów wyborczych do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Rudnikach w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym Kolonie: Borek, Nowy Bugaj, Stary Bugaj - PDFObwieszczenie.pdf (286,37KB)

12.03.2024: Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III dotycząca losowania w celu powołania w Gminie Rudniki obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFinformacja o losowaniach.pdf (190,30KB)

15.03.2024: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudniki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFObwieszczenie 15.03.2024.pdf (440,97KB)

15.03.2024:Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudniki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFObwieszczenie listy kandydatów na radnych.pdf (880,23KB)

15.03.2024: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rudniki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFObwieszczenie kandydaci na wójta.pdf (285,77KB)

15.03.2024: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 - PDFObwieszczenie okręg 2.pdf (316,30KB)

18.03.2024: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFPostanowienie o powołaniu OKW.pdf (170,45KB)

18.03.2024: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III  w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFPostanowienie.pdf (400,79KB)

19.03.2024: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Rudniki - PDFRudniki okw 5.pdf (213,47KB)

25.03.2024: Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFobwieszczenie-WKW-listy-aktualne.pdf (4,67MB)

28.03.2024: Obwieszczenie o organizacji w gminie Rudniki bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku - PDFobwieszczenie_transport_.pdf (991,64KB)

05.04.20224: Dyżur Urzędnika Wyborczego - PDFdyżur Urzędnika Wyborczego.pdf (189,58KB)

08.04.2024: Obwieszczenie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - WYCIĄG -  PDFobwieszczenie-rady.pdf (142,45KB)

09.04.20224: Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego - WYCIĄG - PDFGmina Rudniki - informacja.pdf (111,15KB)

16.04.2024: Postanowienie 774/2024 i 775/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rudniki - PDFPostanowienie 774-2024.pdf (41,33KB) PDFPostanowienie 775-2024.pdf (34,50KB)

21.04.2024: Postanowienie nr 880 Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Rudniki - PDFPostanowienie.pdf (422,42KB)