Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz lokali do najmu.pdf (358,25KB)
 

Załącznik do Zarządzenia

                                                                                                                                                                  Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.163.2023

                                                                                                                                                                      z dnia 22.11.2023 r.

 

W Y K A Z

lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

 

Oznaczenie nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Pow.
do oddania w najem

[m2]

Opis i położenie przedmiotu najmu

Przeznaczenie

Miesięczna stawka czynszu netto

 

Okres najmu

Termin wnoszenia opłat za czynsz/ zasady aktualizacji opłat za czynsz

Działka ew. nr 53/25, obręb Rudniki                      o pow. 0,3868 ha,

(160806_2.0019.AR_3.53/25),

ujawniona w księdze wieczystej      nr OP1L/00039295/8

 

42,20

Lokal nr 1 znajdujący się w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach przy
ul. Wieluńskiej 4B składający się z 3 pomieszczeń

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej usługowej oznacz. O.U, w terenach  zabudowy usługowej. Działalność handlowo – usługowa

506,40 zł

1 rok

Do 10-tego każdego miesiąca/ opłaty nie podlegają aktualizacji

Stawki czynszu, o których mowa w powyższej tabeli nie obejmują opłat za usługi dodatkowe, niezależne od Wynajmującego, tj. z tytułu
m.in. dostarczenia energii elektrycznej, wody, korzystania z kanalizacji, wywozu śmieci, centralnego ogrzewania itp.

Nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.