Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie.pdf (460,80KB)

Rudniki 15.11.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) Wójt Gminy Rudniki ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

1.    Nazwa organizatora transportu zbiorowego:

Gmina Rudniki reprezentowana przez Wójta Gminy Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, tel. 34 3595 072, e-mail: gmina@rudniki.pl

2.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

a) w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

lub

b) wybór operatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) bezpośrednie zawarcie umowy z operatorem.

3.    Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj przewozów – publiczny transport zbiorowy autobusowy

Regularny przewóz osób w komunikacji gminnej na liniach autobusowych na terenie Gminy Rudniki.

Planowana roczna ilość wozokilometrów – do 60 000 wkm.

4.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

listopad 2024 r.

5.    Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.  -  1 rok

6. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                         /-/ Grzegorz Domański