Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz.pdf (386,10KB)

 

         Załącznik do Zarządzenia

                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.153.2023

                                                                                                                                                                      z dnia 2 listopada 2023 r.

 

W Y K A Z

lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Pow.
do oddania w użyczenie

 

Opis i położenie przedmiotu najmu

Przeznaczenie nieruchomości / sposób zagospodarowania nieruchomości / termin zagospodarowania nieruchomości

Okres użyczenia

Wysokość opłat/termin wnoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat

1.

Działka ew. nr 53/25,

o pow. 0,3868 ha

w obrębie Rudniki

(160806_2.0019.AR_3.53/25), KW nr OP1L/00039295/8,

Brak obciążeń w KW

 

41,59 m2

Lokal nr 3  znajdujący się w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach przy
ul. Wieluńskiej 4B składający się z 5 pomieszczeń

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej usługowej oznacz. O.U, w terenach  zabudowy usługowej.

Lokale przeznaczone na siedzibę

Posterunku Policji w Rudnikach.

 

Czas nieoznaczony

Nieodpłatne użyczenie

2.

40,36 m2

Lokal nr 4 znajdujący się w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach przy
ul. Wieluńskiej 4B składający się z 6 pomieszczeń

3.

25 m2

2 miejsca parkingowe

 

Biorący do używania zobowiązany będzie do uiszczania kosztów utrzymania związanych z eksploatacją przedmiotu użyczenia, na które składają się następujące opłaty: za zużycie wody zimnej, korzystanie z kanalizacji, za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów