Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

PDFWyniki konsultacji społecznych.pdf (361,96KB)

Rudniki, 31.10.2023 r.


Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"


Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.145.2023 Wójta Gminy Rudniki z dnia 20 października 2023 r. poddano konsultacjom projekt „ Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi -w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 20.10.2023 r. do dnia 30.10.2023 r. poprzez zamieszczenie ww. projektu programu na stronie internetowej gminy www.rudniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Rudniki.
Opinie i uwagi do projektu programu można było zgłaszać do dnia 30.10.2023 r. pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, listownie na adres Urzędu Gminy w Rudnikach lub przesłać w formie elektronicznej na adres gmina@rudniki.pl.
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.