Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz.pdf (1,53MB)
 

Załącznik Nr 1

                                                                                                                    do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.110.2023 z dnia  28.08.2023 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu [zł.]

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

162/2

Słowików

OP1L/00051823/9

1,1210 ha

Lzr-ŁV-0,0540 ha

ŁV-0,5596 ha

RV-0,5074 ha

Przedmiotem dzierżawy jest działka o nieregularnym kształcie wieloboku 

Zgodnie z MPZP dla gruntów do zalesienia (uchwała Rady Gminy Nr XXVII/255/06) położona jest

w terenach przeznaczonych do zalesień ZLp

550

3 lata

30.06 każdego roku

2

1

51/1

 

Jaworek

OP1L/00053186/5

1,0300 ha
R IVb-0,1000 ha
R V-0,5400 ha
R VI-0,3900 ha 

 

Przedmiotem dzierżawy jest  działka w

kształcie prostokąta

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) połowa w części północno-wschodniej znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej) N.RL, pozostała część w strefie gospodarczej produkcyjno-usługowej G.PU

500

3 lata

30.06 każdego roku

3

5

298/3

Żytniów

OP1L/00030650/2

0,1700 ha

Ps IV-0,0720 ha

N-0,0980 ha

Przedmiotem dzierżawy jest działka o nieregularnym kształcie, na której znajduje się zbiornik wodny

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M

 

290

 

3 lata

30.06 każdego roku

4

2

 

 

180/3

 

 

180/4

 

 

 

180/5

 

 

180/6

 

 

 

 

178/2

 

Rudniki

 

 

 

 

 

 

 

 

OP1L/00028211/6

 

 

0,0972 ha

R V-0,0972 ha

 

0,0209 ha

R V-0,0209 ha

 

0,2564 ha

R V-0,2564 ha

 

1,0415 ha

R IVb-0,5790 ha

R  V-0,2555 ha

Ps IV-0,2070 ha

 

0,6800 ha

R IVb-0,2960 ha

R V-0,2970 ha

Ps IV–0,0870 ha

 

 

 

 

 

Przedmiotem dzierżawy są  działki w

kształcie prostokąta

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M

 

 

 

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) północna część znajduje się w strefie osadniczej rolniczej O.M, pozostała część w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M

 

 

970

 

3 lata

30.06 każdego roku

5

5

281

Żytniów

OP1L/00052855/9

0,7900 ha

R IVb-0,0500 ha

R V-0,7400 ha

Przedmiotem dzierżawy jest działka w

kształcie prostokąta

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej) N.RL

 

300

3 lata

30.06 każdego roku

6

1

295/4

Słowików

OP1L/00038182/6

0,9300 ha

R V-0,3525 ha

R VI-0,5775 ha

Do dzierż. 0,7000 ha

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka w

kształcie prostokąta

Zgodnie z MPZP dla gruntów do zalesienia (uchwała Rady Gminy Nr XXVII/255/06) położona jest

w terenach przeznaczonych do zalesień ZLp

 

350

3 lata

30.06 każdego roku

7

1

32

Jaworzno Polesie

OP1L/00038182/6

1,2220 ha

R V-0,1760 ha

R VI-0,5620 ha

Ls VI-0,4840 ha

Do dzierż.

0,7380

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka w

kształcie prostokąta

Zgodnie z MPZP dla gruntów do zalesienia (uchwała Rady Gminy Nr XXVII/255/06) w części północnej położona jest w terenach przeznaczonych do zalesień  ZLp, pozostała część w terenach zalesionych ZL

 

370

3 lata

30.06 każdego roku

8

2

267

 

Żytniów

OP1L/00052855/9

0,5300 ha

R IVa-0,1000 ha

R IVb-0,2900 ha

R V-0,1400 ha

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka w

kształcie prostokąta

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej) N.RL

 

260

3 lata

30.06 każdego roku

9

1

362

Mostki

OP1L/00035014/7

0,6210 ha

R V-0,2230 ha

R VI-0,2410 ha

Ls V-0,1570 ha

Do dzierż.

0,4640 ha

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka w

kształcie prostokąta

Na pow. ok 0,4300 ha od strony północnej działka ta objęta jest MPZP dla gruntów do zalesienia (uchwała Rady Gminy Nr XXVII/255/06) zgodnie z którym część ta leży w terenach zalesionych ZL i terenach do zalesienia ZLp, pozostała część zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej chronionej N.RLE

 

230

3 lata

30.06 każdego roku

10

1

363

Mostki

OP1L/00025468/1

0,7270 ha

Do dzierż.

0,5430 ha

R V-0,2660 ha

R VI-0,2770 ha

Ls V-0,1840 ha

Przedmiotem dzierżawy jest działka w

kształcie prostokąta

Na pow. ok 0,4300 ha od strony północnej działka ta objęta jest MPZP dla gruntów do zalesienia (uchwała Rady Gminy Nr XXVII/255/06) zgodnie z którym część ta leży w terenach zalesionych ZL i terenach do zalesienia ZLp, pozostała część zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej chronionej N.RLE

 

260

3 lata

30.06 każdego roku

11

1

202/5

Mirowszczyzna

OP1L/00027405/6

1,0960

RV – 0,2800 ha

ŁV – 0,8160

Do dzierżawy przeznacza się

ŁV – 0,1000 ha

Przedmiotem dzierżawy jest część działki w kształcie litery L

 

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie osadniczej: w tym od północy w mieszkaniowej, od południa w usługowej

 

50

3 lata

30.06. każdego roku

12

1

8

Faustianka

OP1L/00058389/3

5,7000 ha

R IVa-4,1379 ha

R V-1,5621 ha

Przedmiotem dzierżawy jest działka w

kształcie prostokąta

Zgodnie z MPZP Gminy Rudniki
(uchwała nr XII/81/2019) znajduje się na terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej PU

6620

1 rok

Czynsz dzierżawny jest płatny z góry w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (Umowa warunkowa dzierżawy)