Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ

PDFWykaz lokali mieszkalnych.pdf (770,91KB)
 

Załącznik do Zarządzenia

                                                                                                                                                                     Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.57.2023

                                                                                                                                                                     z dnia 12.05.2023 r.

 

W Y K A Z

lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieoznaczony

i lokali przeznaczonych do najmu socjalnego

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Pow.
użytkowa

[m2]

Opis i położenie przedmiotu najmu

Przeznaczenie

Miesięczna stawka czynszu netto

 

Okres najmu

1

Działka ew. nr 181/11,

o pow. 0,3063 ha

w obrębie Dalachów

(160806_2.0004.AR_1.181/11)ujawniona

w KW nr OP1L/00028855/2

 

28,14

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku komunalnym
w Dalachowie 215A składający się z pokoju
z aneksem kuchennym
o pow. 22,69 m2, łazienki o pow. 3,17 m2 oraz wiatrołapu o pow. 2,28 m2

Lokal mieszkalny, do wynajęcia na czas nieoznaczony 

3,15 zł/ m2 powierzchni użytkowej.

Najemca we własnym zakresie zawiera umowy na dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych i ponosi opłaty z tym związane. 

nieoznaczony

2

Działka ew. nr 181/11,

o pow. 0,3063 ha

w obrębie Dalachów

(160806_2.0004.AR_1.181/11, ujawniona

w KW nr OP1L/00028855/2

 

11,75

Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku komunalnym
w Dalachowie 215A składający się z pokoju
z aneksem kuchennym
o pow. 11,75 m2
oraz części wspólnej: komunikacji i łazienki

Lokal mieszkalny przeznaczony do najmu socjalnego na czas oznaczony – do 3 lat

1,05 zł/ m2 powierzchni użytkowej.

Ponad to do czynszu doliczana jest opłata proporcjonalna za utrzymanie części wspólnej oraz zimną wodę zgodnie z aktualnymi cenami za dostarczoną wodę obowiązującymi w Gminie Rudniki oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). Energia elektryczna płacona jest na zasadzie wykupu od Gminy Rudniki kodu na wybraną ilość energii. Najemca we własnym zakresie zawiera umowę na odbiór odpadów komunalnych i sam organizuje wywóz nieczystości ciekłych i ponosi koszty z tym związane.

do 3 lat

3

Działka ew. nr 181/11,

o pow. 0,3063 ha

w obrębie Dalachów

(160806_2.0004.AR_1.181/11, ujawniona

w KW nr OP1L/00028855/2

 

25,45

Lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w budynku komunalnym
w Dalachowie 215A składający się z pokoju
z aneksem kuchennym
o pow. 25,45 m2
oraz części wspólnej: komunikacji i łazienki

Lokal mieszkalny przeznaczony do najmu socjalnego na czas oznaczony – do 3 lat

1,05 zł/ m2 powierzchni użytkowej.

Ponad to do czynszu doliczana jest opłata proporcjonalna za utrzymanie części wspólnej oraz zimną wodę zgodnie z aktualnymi cenami za dostarczoną wodę obowiązującymi w Gminie Rudniki oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). Energia elektryczna płacona jest na zasadzie wykupu od Gminy Rudniki kodu na wybraną ilość energii. Najemca we własnym zakresie zawiera umowę na odbiór odpadów komunalnych i sam organizuje wywóz nieczystości ciekłych i ponosi koszty z tym związane.

do 3 lat

 

Terminy wnoszenia opłat czynszowych i innych opłat za używanie lokalu: opłaty należy wnosić do 10-go każdego miesiąca.

Oddanie w najem lokalu następuje na podstawie uchwały Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2020 r., poz. 2615.