Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz.pdf (419,64KB)
 

Załącznik do Zarządzenia

                                                                                                                                                                   Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.52.2023

                                                                                                                                                                     z dnia 27.04.2023 r.

 

W Y K A Z

lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Pow.
do oddania w najem

[m2]

Opis i położenie przedmiotu najmu

Przeznaczenie

Miesięczna stawka czynszu netto

 

Okres najmu

Termin wnoszenia opłat

1

Działka ew. nr 53/25,

o pow. 0,3868 ha

w obrębie Rudniki

(160806_2.0019.AR_3.53/25), ujawniona

w KW nr OP1L/00039295/8

 

42,20

Lokal nr 2 znajdujący się w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach przy
ul. Wieluńskiej 4B składający się z 3 pomieszczeń

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej usługowej oznacz. O.U, w terenach  zabudowy usługowej. Działalność handlowo – usługowa

506,40 zł

1 rok

Do 10-tego każdego miesiąca

2

Działka ew. nr 309,

o pow. 0,0700 ha

w obrębie Rudniki

(160806_2.0022.AR_1.309), ujawniona

w KW nr OP1L/00035493/8

 

28,42

Lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku komunalnego w Żytniowie 72, składający się z pomieszczenia handlowo-usługowego, magazynowego, sanitarnego i wc

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej mieszkaniowej oznacz. O.M, w terenach  zabudowy mieszanej. Działalność handlowo – usługowa

290 zł

3 lata

Do 10-tego każdego miesiąca

Stawki czynszu, o których mowa w powyższej tabeli nie obejmują opłat za usługi dodatkowe, tj. z tytułu m.in. dostarczenia energii elektrycznej, wody, korzystania z kanalizacji, wywozu śmieci, centralnego ogrzewania itp.