Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz nieruchomości.pdf (394,41KB)
 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.39.2022 z dnia 06.04.2023 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

 

Lp

 

Nr działki

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza bez podatku VAT

1

 

45/3

Mirowszczyzna k.m.1

 

OP1L/00038529/1

RV - 0,0370

Przedmiotem sprzedaży jest działka
o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo. Działka posiada bezpośredni wjazd
z drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami MPZP.

Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka położona jest w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej chronionej oznacz. symb. N.RLE w terenach rolniczych chronionych

3 000,00 zł

2

309/5

Mirowszczyzna k.m.1

 

OP1L/00054493/7

dr - 0,0160

Przedmiotem sprzedaży jest działka
o nieregularnym kształcie, wydłużonym zbliżonym do litery „L”. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Przedmiotowa działka wpisana w rejestrze gruntów jako droga, aktualnie nie stanowi drogi.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami MPZP.

Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka położona jest w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej chronionej oznacz. symb. N.RLE w terenach rolniczych chronionych

1 940,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawia art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości do Wójta Gminy Rudniki w terminie do 19.05.2023 r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).