Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie.pdf (447,11KB)
 

Rudniki, dnia 27.03.2023 r.

 

ODWOŁANIE V PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  Wójt Gminy Rudniki odwołuje:

- V przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/3 położonej w obrębie Jaworzno Polesie o pow. 0,0846 ha, ozn. symbolem R VI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00026379/7,

wyznaczony na dzień 31.03.2023 r. na godz. 11:45

- V przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/4 położonej w obrębie Jaworzno Polesie o pow. 0,0844 ha, ozn. symbolem R VI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00026379/7,

wyznaczony na dzień 31.03.2023 r. na godz. 12:15

- V przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/5 położonej w obrębie Jaworzno Polesie o pow. 0,0844 ha, ozn. symbolem R VI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00026379/7,

wyznaczony na dzień 31.03.2023 r. na godz. 12:45

Powodem odwołania przetargów jest umieszczenie w ogłoszeniu z dnia 27.02.2023 r. informacji o niewłaściwych terminach wniesienia wadium, omyłkowo określonych na 27.02.2023 r.

Osobom, które wpłaciły wadium do przetargu na ww. nieruchomość, zostanie ono zwrócone niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych, na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną powtórzone w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Informację o odwołaniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 lub 20 w godz. 7.30 do 15.00.  

 

/Z up. WÓJTA

Anna Sekienda

ZASTĘPCA WÓJTA/