Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2023

1.2023 - 02.01.2023: Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2023 rok - PDFZ1-2023.pdf (16,45MB)


2.2023 - 02.01.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ2-2023.pdf (649,33KB)


3.2023 - 03.01.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Rudniki w roku 2023" - PDFZ3-2023.pdf (316,51KB)


4.2023 - 03.01.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacjęzadania publicznego w zakresie Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2023" - PDFZ4-2023.pdf (316,61KB)


5.2023 - 11.01.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZ5-2023.pdf (647,93KB)


6.2023 - 12.01.2023: Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 w Gminie Rudniki - PDFZ6-2023.pdf (874,36KB)


7.2023 - 17.01.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ7-2023.pdf (269,46KB)


8.2023 - 19.01.2023: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rudniki - PDFZ8-2023.pdf (293,56KB)


9.2023 - 20.01.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ9-2023.pdf (336,44KB)


10.2023 - 20.01.2023: Zarządzenie w sprawie określania zasad wynagradzania Kierowników (Dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Rudniki - PDFZ10-2023.pdf (789,11KB)


11.2023 - 20.01.2023: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ11-2023.pdf (326,64KB)


12.2023 - 20.01.2023: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - PDFZ12-2023.pdf (325,05KB)


13.2023 - 25.01.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ13-2023.pdf (572,32KB)


14.2023 - 30.01.2023: Zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku - PDFZ14-2023.pdf (1,14MB)


15.2023 - 31.01.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ15-2023.pdf (574,49KB)


16.2023 - 01.02.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ16-2023.pdf (354,50KB)


17.2023 - 07.02.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ16-2023.pdf (354,50KB)


18.2023 - 09.02.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ18-2023.pdf (320,46KB)


19.2023 - 10.02.2023: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania wydatków z Funduszu Pomocy, utworzonego aa podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ponoszonych na zadania oświatowe - PDFZ19-2023.pdf (339,57KB)


20.2023 - 13.02.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ20-2023.pdf (853,46KB)


21.2023 - 22.02.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ21-2023.pdf (350,22KB)


22.2023 - 28.02.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ22-2023.pdf (350,49KB)


23.2023 - 28.02.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych „XXII edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" - PDFZ23-2023.pdf (290,08KB)


24.2023 - 06.03.2023: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. - PDFZ24-2023.pdf (2,01MB)


25.2023 - 06.03.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ25-2023.pdf (983,17KB)


26.2023 - 07.03.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ26-2023.pdf (308,77KB)


27.2023 - 08.03.2023: Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ27-2023.pdf (268,00KB)


28.2023 - 13.03.2023: Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych - PDFZ28-2023.pdf (292,91KB)


29.2023 - 16.03.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ29-2023.pdf (566,79KB)


30.2023 - 22.03.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ30-2023.pdf (261,82KB)


31.2023 - 23.03.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ31-2023.pdf (365,49KB)


32.2023 - 23.03.2023: Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ32-2023.pdf (275,01KB)


33.2023 - 27.03.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ33-2023.pdf (411,59KB)


34.2023 - 28.03.2023: Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 -2025 - PDFZ34-2023.pdf (1,08MB)


35.2023 - 29.03.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ35-2023.pdf (1,73MB)


36.2023 - 31.03.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ36-2023.pdf (1,11MB)


37.2023 - 31.03.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ37-2023.pdf (348,03KB)


38.2023 - 03.04.2023: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru w ramach Programu Odnowy Wsi w Gminie Rudniki na lata 2023-2024 - PDFZ38-2023.pdf (231,15KB)


39.2023 - 06.04.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZ39-2023.pdf (695,61KB)


40.2023 - 06.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ40-2023.pdf (263,12KB)


41.2023 - 07.04.2023: Zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania kosztów sterylizacji lub kastracji psów i kotów z terenu Gminy Rudniki - PDFZ41-2023.pdf (2,30MB)


42.2023 - 11.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ42-2023.pdf (723,61KB)


43.2023 - 13.04.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ43-2023.pdf (290,34KB)


44.2023 - 13.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ44-2023.pdf (399,76KB)


45.2023 - 18.04.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ45-2023.pdf (287,66KB)


46.2023 - 19.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ46-2023.pdf (564,80KB)


47.2023 - 21.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ47-2023.pdf (350,12KB)


48.2023 - 25.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ48-2023.pdf (398,53KB)


49.2023 - 26.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ49-2023.pdf (411,77KB)


50.2023 - 27.04.2023: Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych w 2023 roku - PDFZ50-2023.pdf (809,48KB)


51.2023 - 26.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ51-2023.pdf (1,13MB)


52.2023 - 26.04.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ52-2023.pdf (685,35KB)


53.2023 - 26.04.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ53-2023.pdf (1,06MB)


54.2023 - 26.04.2023: Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Rudnikach - PDFZ54-2023.pdf (294,73KB)


55.2023 - 05.05.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ55-2023.pdf (585,19KB)


56.2023 - 12.05.2023: Zarządzenie sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ56-2023.pdf (2,38MB)


57.2023 - 12.05.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieoznaczony i lokali przeznaczonych do najmu socjalnego - PDFZ57-2023.pdf (1,02MB)


58.2023 - 22.05.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ58-2023.pdf (607,98KB)


59.2023 - 26.05.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ59-2023.pdf (303,41KB)


60.2023 - 26.05.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ60-2023.pdf (658,89KB)


61.2023 - 29.05.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ61-2023.pdf (1,17MB)


62.2023 - 31.05.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach - PDFZ62-2023.pdf (285,31KB)


63.2023 - 31.05.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZ63-2023.pdf (403,21KB)


64.2023 - 02.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ64-2023.pdf (652,20KB)


65.2023 - 05.06.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ65-2023.pdf (392,98KB)


66.2023 - 05.06.2023: Zarządzenie w sprawie przekazania Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie składników mienia komunalnego do używania - PDFZ66-2023.pdf (354,97KB)


67.2023 - 05.06.2023: Zarządzenie w sprawie przekazania Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie składników mienia komunalnego do używania - PDFZ67-2023.pdf (354,29KB)


68.2023 - 07.06.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ68-2023.pdf (305,42KB)


69.2023 - 07.06.2023: Zarządzenie w sprawie aktualizacji Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 -2025 - PDFZ69-2023.pdf (1,16MB)


70.2023 - 12.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ70-2023.pdf (288,96KB)


71.2023 - 13.06.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie - PDFZ71-2023.pdf (647,67KB)


72.2023 - 14.06.2023: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie - PDFZ72-2023.pdf (2,40MB)


73.2023 - 15.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ73-2023.pdf (344,38KB)


74.2023 - 19.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ74-2023.pdf (616,35KB)


75.2023 - 20.06.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach - PDFZ75-2023.pdf (376,99KB)


76.2023 - 15.06.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Gminnym Żłobku „Skrzacik" Rudnikach - PDFZ76-2023.pdf (376,09KB)


77.2023 - 21.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ77-2023.pdf (538,64KB)


78.2023 - 22.06.2023: Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie - PDFZ78-2023.pdf (254,18KB)


79.2023 - 22.06.2023: Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ79-2023.pdf (252,06KB)


80.2023 - 22.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ80-2023.pdf (1,15MB)


81.2023 - 22.06.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej - PDFZ81-2023.pdf (611,47KB)


82.2023 - 22.06.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej - PDFZ82-2023.pdf (612,57KB)


83.2023 - 26.06.2023: Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Żłobka „Skrzacik" w Rudnikach - PDFZ83-2023.pdf (248,28KB)


84.2023 - 27.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ84-2023.pdf (1,08MB)


85.2023 - 29.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmiany składu zespołu roboczego ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej - PDFZ85-2023.pdf (326,76KB)


86.2023 - 29.06.2023: Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ86-2023.pdf (263,66KB)


87.2023 - 30.06.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ87-2023.pdf (382,53KB)


88.2023 - 03.07.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie - PDFZ88-2023.pdf (426,79KB)


89.2023 - 03.07.2023: Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych - PDFZ89-2023.pdf (1,04MB)


90.2023 - 05.07.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ90-2023.pdf (349,45KB)


91.2023 - 05.07.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ91-2023.pdf (869,38KB)


92.2023 - 11.07.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ92-2023.pdf (286,33KB)


93.2023 - 11.07.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ93-2023.pdf (284,39KB)


94.2023 - 05.07.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ94-2023.pdf (284,94KB)


95.2023 - 11.07.2023: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ95-2023.pdf (1,66MB)


96.2023 - 14.07.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ96-2023.pdf (551,00KB)


97.2023 - 18.07.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ97-2023.pdf (309,40KB)


98.2023 - 20.07.2023: Zarządzenie w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej i kwalifikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFZ98-2023.pdf (324,83KB)


99.2023 - 24.07.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ99-2023.pdf (305,74KB)


100.2023 - 24.07.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości gminnych - PDFZ100-2023.pdf (283,09KB)


101.2023 - 28.07.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ101-2023.pdf (1,41MB)


102.2023 - 04.08.2023: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Rudniki oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Rudniki - PDFZ102-2023.pdf (477,30KB)


103.2023 - 08.08.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ103-2023.pdf (946,96KB)


104.2023 - 14.08.2023: Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - PDFZ104-2023.pdf (342,10KB)


105.2023 - 22.08.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ105-2023.pdf (891,88KB)


106.2023 - 24.08.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ106-2023.pdf (1,31MB)


107.2023 - 28.08.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Rudniki - PDFZ107-2023.pdf (361,76KB)


108.2023 - 28.08.2023: Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie - PDFZ108-2023.pdf (243,18KB)


109.2023 - 28.08.2023: Zarządzenie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego na wyższe stanowisko - PDFZ109-2023.pdf (243,45KB)


110.2023 - 28.08.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ110-2023.pdf (1,79MB)


111.2023 - 28.08.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ111-2023.pdf (574,56KB)


112.2023 - 29.08.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ112-2023.pdf (837,13KB)


113.2023 - 29.08.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod ustawienie reklamy - PDFZ113-2023.pdf (600,67KB)


114.2023 - 30.08.2023: Zarządzenie w sprawie powierzenia jednostce organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków - PDFZ114-2023.pdf (489,41KB)


115.2023 - 30.08.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ115-2023.pdf (622,73KB)


116.2023 - 30.08.2023: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Rudniki - PDFZ116-2023.pdf (264,17KB)


117.2023 - 31.08.2023: Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika Wójta Gminy Rudniki do spraw wyborów - PDFZ117-2023.pdf (357,91KB)


118.2023 - 01.09.2023: Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych - PDFZ118-2023.pdf (786,29KB)


119.2023 - 01.09.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ119-2023.pdf (287,01KB)


120.2023 - 05.09.2023: Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ120-2023.pdf (244,65KB)


121.2023 - 05.09.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ121-2023.pdf (298,63KB)


122.2023 - 06.09.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ122-2023.pdf (395,43KB)


123.2023 - 08.09.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ123-2023.pdf (660,98KB)


124.2023 - 08.09.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ124-2023.pdf (301,04KB)


125.2023 - 11.09.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu socjalnego - PDFZ125-2023.pdf (647,25KB)


126.2023 - 05.09.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki - PDFZ126-2023.pdf (351,29KB)


127.2023 - 13.09.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ127-2023.pdf (589,51KB)


128.2023 - 14.09.2023: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierowników i Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Rudnikach - PDFZ128-2023.pdf (314,24KB)


129.2023 - 18.09.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ129-2023.pdf (947,74KB)


130.2023 - 18.09.2023: Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - PDFZ130-2023.pdf (246,58KB)


131.2023 - 21.09.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ131-2023.pdf (615,79KB)


132.2023 - 27.09.2023: Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - PDFZ132-2023.pdf (259,56KB)


133.2023 - 27.09.2023: Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - PDFZ133-2023.pdf (257,74KB)


134.2023 - 27.09.2023: Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - PDFZ134-2023.pdf (252,36KB)


135.2023 - 28.09.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ135-2023.pdf (323,86KB)


136.2023 - 28.09.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ136-2023.pdf (1,78MB)


137.2023 - 04.10.2023: Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze licytacji publicznej - PDFZ137-2023.pdf (318,27KB)


138.2023 - 04.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ138-2023.pdf (640,97KB)


139.2023 - 09.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ139-2023.pdf (1 002,52KB)


140.2023 - 10.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ140-2023.pdf (1,88MB)


141.2023 - 10.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ141-2023.pdf (387,56KB)


142.2023 - 11.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ142-2023.pdf (1,03MB)


143.2023 - 12.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ143-2023.pdf (410,69KB)


144.2023 - 19.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ144-2023.pdf (674,18KB)


145.2023 - 20.10.2023: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - PDFZ145-2023.pdf (1,52MB)


146.2023 - 23.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ146-2023.pdf (539,63KB)


147.2023 - 25.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ147-2023.pdf (603,38KB)


148.2023 - 25.10.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZ148-2023.pdf (559,47KB)


149.2023 - 25.10.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZ149-2023.pdf (308,30KB)


150.2023 - 30.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ150-2023.pdf (1 006,85KB)


151.2023 - 30.10.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej - PDFZ151-2023.pdf (353,77KB)


152.2023 - 31.10.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ152-2023.pdf (350,85KB)


153.2023 - 02.11.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie - PDFZ153-2023.pdf (657,20KB)


154.2023 - 03.11.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ154-2023.pdf (301,34KB)


155.2023 - 07.11.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ155-2023.pdf (591,07KB)


156.2023 - 09.11.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ156-2023.pdf (342,38KB)


157.2023 - 13.11.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ157-2023.pdf (1,46MB)


158.2023 - 15.11.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ158-2023.pdf (297,92KB)


159.2023 - 15.11.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rudniki - PDFZ159-2023.pdf (454,72KB)


160.2023 - 16.11.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ160-2023.pdf (948,69KB)


161.2023 - 16.11.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej i kwalifikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFZ161-2023.pdf (637,86KB)


162.2023 - 22.11.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ162-2023.pdf (1,19MB)


163.2023 - 22.11.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ163-2023.pdf (661,12KB)


164.2023 - 22.11.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ164-2023.pdf (257,74KB)


165.2023 - 23.11.2023: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej - PDFZ165-2023.pdf (349,49KB)


166.2023 - 24.11.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ166-2023.pdf (592,08KB)


167.2023 - 30.11.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ167-2023.pdf (1,45MB)


168.2023 - 01.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ168-2023.pdf (304,60KB)


169.2023 - 04.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ169-2023.pdf (348,47KB)


170.2023 - 06.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ170-2023.pdf (764,63KB)


171.2023 - 06.12.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ171-2023.pdf (589,87KB)


172.2023 - 06.12.2023: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Rudniki - PDFZ172-2023.pdf (2,46MB)


173.2023 - 13.12.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Gminnym Żłobku „Skrzacik" w Rudnikach - PDFZ173-2023.pdf (649,81KB)


174.2023 - 13.12.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach - PDFZ174-2023.pdf (657,19KB)


175.2023 - 13.12.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ175-2023.pdf (690,93KB)


176.2023 - 13.12.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie - PDFZ176-2023.pdf (681,27KB)


177.2023 - 13.12.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie - PDFZ177-2023.pdf (688,54KB)


178.2023 - 13.12.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - PDFZ178-2023.pdf (686,02KB)


179.2023 - 13.12.2023: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Pitsudskiego w Zytniowie - PDFZ179-2023.pdf (696,74KB)


180.2023 - 13.12.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ180-2023.pdf (293,55KB)


181.2023 - 14.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ181-2023.pdf (575,36KB)


182.2023 - 15.12.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ182-2023.pdf (306,40KB)


183.2023 - 15.12.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ183-2023.pdf (317,10KB)


184.2023 - 15.12.2023: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ184-2023.pdf (575,02KB)


185.2023 - 15.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ185-2023.pdf (389,02KB)


186.2023 - 18.12.2023: Zarządzenie w sprawie sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach - PDFZ186-2023.pdf (290,31KB)


187.2023 - 21.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ187-2023.pdf (674,01KB)


188.2023 - 27.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ188-2023.pdf (658,44KB)


189.2023 - 28.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ189-2023.pdf (1,35MB)


190.2023 - 29.12.2023: Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rudniki do zaciągania zobowiązań - PDFZ190-2023.pdf (257,98KB)


191.2023 - 29.12.2023: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFZ191-2023.pdf (608,87KB)


192.2023 - 29.12.2023: Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości gminnych - PDFZ192-2023.pdf (282,42KB)

 

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

OR.120.1.2023 - 02.01.2023 - Zarządzenie w sprawie zmian zasad rachunkowości i procedur kontroli finansowej - PDFOR.120.1.2023.pdf (678,07KB)


OR.120.2.2023 - 17.01.2023 - Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu - PDFOR.120.2.2023.pdf (295,11KB)


OR.120.3.2023 - 20.01.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.3.2023.pdf (573,62KB)


OR.120.4.2023 - 24.01.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.4.2023.pdf (882,10KB)


OR.120.5.2023 - 25.01.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.5.2023.pdf (932,27KB)


OR.120.6.2023 - 31.01.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.6.2023.pdf (1 015,27KB)


OR.120.7.2023 - 01.02.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.7.2023.pdf (1,11MB)


OR.120.8.2023 - 13.02.2023 - Zarządzenie zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rudniki - PDFOR.120.8.2023.pdf (296,63KB)


OR.120.9.2023 - 13.02.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.9.2023.pdf (1,62MB)


OR.120.10.2023 - 17.02.2023 - Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach - PDFOR.120.10.2023.pdf (821,94KB)


OR.120.11.2023 - 22.02.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.11.2023.pdf (1,63MB)


OR.120.12.2023 - 06.03.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.12.2023.pdf (1,75MB)


OR.120.13.2023 - 16.03.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.13.2023.pdf (1,77MB)


OR.120.14.2023 - 23.03.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.14.2023.pdf (1,77MB)


OR.120.15.2023 - 27.03.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.15.2023.pdf (1,78MB)


OR.120.16.2023 - 31.03.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.16.2023.pdf (1,76MB)


OR.120.17.2023 - 31.03.2023 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2022 - PDFOR.120.17.2023.pdf (263,87KB)


OR.120.18.2023 - 11.04.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.18.2023.pdf (1,79MB)


OR.120.19.2023 - 13.04.2023 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku do dalszego wykorzystania - PDFOR.120.19.2023.pdf (296,90KB)


OR.120.20.2023 - 19.04.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.20.2023.pdf (1,79MB)


OR.120.21.2023 - 21.04.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.21.2023.pdf (1,80MB)


OR.120.22.2023 - 25.04.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.22.2023.pdf (1,78MB)


OR.120.23.2023 - 28.04.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.23.2023.pdf (1,83MB)


OR.120.24.2023 - 05.05.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.24.2023.pdf (1,83MB)


OR.120.25.2023 - 22.05.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.25.2023.pdf (1,83MB)


OR.120.26.2023 - 26.05.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.26.2023.pdf (1,83MB)


OR.120.27.2023 - 29.05.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.27.2023.pdf (1,83MB)


OR.120.28.2023 - 31.05.2023 - Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku - PDFOR.120.28.2023.pdf (338,53KB)


OR.120.29.2023 - 06.06.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.29.2023.pdf (1,84MB)


OR.120.30.2023 - 12.06.2023 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji majątku - PDFOR.120.30.2023.pdf (241,54KB)


OR.120.31.2023 - 15.06.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.31.2023.pdf (1,84MB)


OR.120.32.2023 - 21.06.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.32.2023.pdf (1,84MB)


OR.120.33.2023 - 30.06.2023 - Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku - PDFOR.120.33.2023.pdf (218,57KB)


OR.120.34.2023 - 30.06.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.34.2023.pdf (1,85MB)


OR.120.35.2023 - 14.07.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.35.2023.pdf (1,85MB)


OR.120.36.2023 - 24.07.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.36.2023.pdf (1,85MB)


OR.120.37.2023 - 28.07.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.37.2023.pdf (1,90MB)


OR.120.38.2023 - 22.08.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.38.2023.pdf (1,87MB)


OR.120.39.2023 - 24.08.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.39.2023.pdf (1,89MB)


OR.120.40.2023 - 06.09.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.40.2023.pdf (1,91MB)


OR.120.41.2023 - 08.09.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.41.2023.pdf (1,91MB)


OR.120.42.2023 - 13.09.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.42.2023.pdf (1,95MB)


OR.120.43.2023 - 18.09.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.43.2023.pdf (1,95MB)


OR.120.44.2023 - 21.09.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.44.2023.pdf (1,94MB)


OR.120.45.2023 - 25.09.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.45.2023.pdf (1,94MB)


OR.120.46.2023 - 28.09.2023 - Zarządzenie w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach - PDFOR.120.46.2023.pdf (2,23MB)


OR.120.47.2023 - 28.09.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.47.2023.pdf (1,95MB)


OR.120.48.2023 - 23.10.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.48.2023.pdf (1,95MB)


OR.120.49.2023 - 30.10.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.49.2023.pdf (1,95MB)


OR.120.50.2023 - 31.10.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.50.2023.pdf (1,95MB)


OR.120.51.2023 - 09.11.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.51.2023.pdf (1,96MB)


OR.120.52.2023 - 10.11.2023 - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę - PDFOR.120.52.2023.pdf (288,07KB)


OR.120.53.2023 - 22.11.2023 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - PDFOR.120.53.2023.pdf (833,03KB)


OR.120.54.2023 - 23.11.2023 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku do dalszego użytkowania - PDFOR.120.54.2023.pdf (321,94KB)


OR.120.55.2023 - 24.11.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.55.2023.pdf (1,96MB)


OR.120.56.2023 - 28.11.2023 - Zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i maszyn roboczych Urzędu Gminy w Rudnikach - PDFOR.120.56.2023.pdf (560,65KB)


OR.120.57.2023 - 30.11.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.57.2023.pdf (1,96MB)


OR.120.58.2023 - 04.12.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.58.2023.pdf (1,95MB)


OR.120.59.2023 - 06.12.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.59.2023.pdf (1,96MB)


OR.120.60.2023 - 21.12.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.60.2023.pdf (1,94MB)


OR.120.61.2023 - 29.12.2023 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130 000 złotych prowadzonych na zasadach określonych w ustawie
Prawo zamówień publicznych - PDFOR.120.61.2023.pdf (286,07KB)


OR.120.62.2023 - 29.12.2023 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.62.2023.pdf (1,95MB)


OR.120.63.2023 - 29.12.2023 - Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku - PDFOR.120.63.2023.pdf (367,24KB)