Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz.pdf (341,72KB)
 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.5.2023 z dnia 11.01.2023 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Nr działki

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo w

nabyciu

nieruchomości

na podstawia

art. 34 ust.1

pkt.1 i pkt. 2

Cena wywoławcza bez podatku VAT

[zł]

347/7

Rudniki k.m.1

 

OP1L/00050421/4

0,8055

 

ŁIV -0,1280

PsV – 0,4463

RIVb –

0,1899

RV – 0,0413

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie nieregularnego wieloboku zlokalizowana w sąsiedztwie terenów produkcyjno-usługowych /od wschodu/ oraz terenów rolnych /od zachodu/. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 347/6-drogę wewnętrzną. Działka stanowi niezagospodarowany teren
o jednorodnej powierzchni, porośnięty trawą i drzewami samosiejkami.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami MPZP.

Zgodnie ze Studium
z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018)
w ok 0,35% pow.
w części wschodniej

działka znajduje się
w strefie osadniczej produkcyjno-usługowej oznacz. O.PU, pozostała część znajduje się
w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej chronionej oznacz. N.RLE.

23.02.2023 r.

150 000,00