Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat

Wójta Gminy Rudniki

z dnia 4 listopada 2022 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rudniki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2023 rok”.

Czas trwania konsultacji:

  • termin rozpoczęcia konsultacji: 07.11.2022 r.
  • termin zakończenia konsultacji: 14.11.2022 r.

Konsultacje mogą mieć formę złożenia propozycji, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, przesłania listownie na adres: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A 46-325 Rudniki lub elektronicznie na adres    e-mail: .

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Barbara Ośródka – specjalista w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Rudnikach.

Załączniki:
DOCXFormularz konsultacji społecznych.docx (17,36KB)
PDFProjekt uchwały.pdf (3,00MB)
PDFZarządzenie.pdf (1,54MB)
PDFKomunikat.pdf (307,08KB)