Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Rudniki

 

Rudniki, dnia 17 października 2022 r.

PRG.4120.1.2022

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 22, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz § 18b, ust. 1 rozporządzenia Ministra kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56 t.j.)

zawiadamiam
o wyłączeniu kart adresowych dla niżej wymienionych zabytków zawartych
w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudniki

 

  1. Dom mieszkalny (ob. sklep), Bobrowa 21, 46-325 Rudniki,
  2. Dawna gospoda (ob. dom mieszkalny i sklep), Dalachów 214, 46-325 Rudniki,
  3. Dom mieszkalny, ul. Częstochowska 2, 46-325 Rudniki,
  4. Dom mieszkalny, ul. Częstochowska 4, 46-325 Rudniki.

Wyłączenie kart adresowych ww. zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudniki uzasadnione jest utratą przez te obiekty cech zabytkowych ze względu, na które zostały ujęte w ewidencji.

                                                                                                                                    Wójt

                           /-/ Grzegorz Domański