Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz.pdf (889,53KB)
 

Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                         do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

   Nr 0050.134.2022 z dnia 09.09.2022 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu [zł.]

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

8

Faustianka

OP1L/00058389/3

 

5,7000

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka w kształcie prostokąta

RIVa - 4,1379 ha

RV- 1,5621 ha

 

Zgodnie z MPZP Gminy Rudniki (uchwała Rady Gminy Nr XII/81/2019) działka znajduje się na terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej PU

6620

 1 rok

Czynsz dzierżawy jest płatny z góry w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (Umowa warunkowa dzierżawy)

2

1

130/2

Jelonki

OP1L/00032903/5

0,2500

 

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka w kształcie prostokąta

RV – 0,2500 ha

 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego (uchwała nr XXXIII/236/2018) od drogi powiatowej na głębokości ok. 57 m działka znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno – leśnej (produkcyjnej), ozn. symb. N.RL., pozostała część działki znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno- leśnej ozn. N.RLE

100

3 lata

 

 

 

 

 

 

Do 30.06 każdego roku

 

 

 

 

 

 

3

1

 

477

 

Julianpol

OP1L/00054639/3

0,1650

do dzierżawy

0,1250

 

Przedmiotem dzierżawy jest  działka w

kształcie prostokąta

PsIV-0,0330 ha

RIVa-0,0740 ha

B-RIVa-0,0180 ha

 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) na przeważającym obszarze znajduje się w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M., na terenach zabudowy zagrodowej

300

 

3 lata

 

 

 

 

Do 30.06

każdego roku

4

 

1

 

375/1

 

Słowików

 

OP1L/00059161/6

1,000

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem dzierżawy są działki w kształcie prostokąta

RV-1,0000 ha

 

 

 

Zgodnie z MPZP Gminy Rudniki (uchwała Rady Gminy Nr XXVII/255/06) działka znajduje się na terenach przeznaczonych do zalesiania ZLp

 

400

 

 

3 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 30.06 każdego roku

 

 

375/2

 

Zgodnie z MPZP Gminy Rudniki (uchwała Rady Gminy Nr XXVII/255/06) działka znajduje się na terenach przeznaczonych do zalesiania ZLp

Część działki 375/4

 

Część działki przeznaczona do dzierżawy nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Zgodnie ze Studium  (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej chronionej N.RLE

 

5

1

 

375/3

 

Słowików

 

 

 

 

 

 

 

OP1L/00051823/9

 

 

 

 

 

 

 

0,5700 do dzierżawy 0,3500

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem dzierżawy są  działki w

kształcie prostokąta

RV- 0,3500

 

Działka przeznaczona do dzierżawy od strony zachodniej, na pow. ok 0,2700 ha zgodnie z MPZP do zalesień położona jest w terenach gruntów do zalesień ozn. symbolem ZLp, pozostała część zgodnie ze studium położona jest w strefie niezurbanizowanej rolno –leśnej chronionej, w obszarze istniejących terenów rolniczych chronionych – ozn. N.RLE

140

3 lata

 

 

 

 

 

 

 

Do 30.06 każdego roku

 

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.