Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz.pdf (303,50KB)
 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                                                                        Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.122.2022

                                                                                                                                                                     z dnia 22.08.2022 r.

 

 

W Y K A Z

lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Pow.
do oddania w najem

[m2]

Opis i położenie przedmiotu najmu

Przeznaczenie

Miesięczna stawka czynszu netto

 

Okres najmu

Termin wnoszenia opłat

1

Działka ew. nr 53/25,

o pow. 0,3868 ha

w obrębie Rudniki

(160806_2.0019.AR_3.53/25), ujawniona

w KW nr OP1L/00039295/8

 

42,20

Lokal nr 2 znajdujący się w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach przy
ul. Wieluńskiej 4B składający się z 3 pomieszczeń

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej usługowej oznacz. O.U, w terenach  zabudowy usługowej. Działalność handlowo – usługowa

506,40 zł

1 rok

Do 10-tego każdego miesiąca

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Grzegorz Domański