Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWykaz nieruchomości.pdf
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                                                                                  Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.93.2022

                                                                                                                                                                     z dnia 29.06.2022 r.

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo w

nabyciu

nieruchomości

na podstawia

art. 34 ust.1

pkt.1 i pkt. 2

Cena wywoławcza bez podatku VAT

[zł]

Forma zbycia

Działka nr 21/2 obręb Mlyny k.m.1  objęta księgą wieczystą nr OP1L/00050803/6

dr- 0,0056

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nieogrodzona o nieregularnym kształcie trójkąta, stanowiąca fragment pola, faktyczny sposób użytkowania oraz cechy gruntu wskazują na działkę o właściwościach rolnych.

 

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami MPZP.

Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) strefie osadniczej mieszkaniowej oznacz. O.M, w terenach rolniczych przeznaczonych do kontynuacji zabudowy mieszanej

10.08.2022 r.

200,00

Zamiana za działki

 nr 9/1 oraz 49/1 o łącznej
pow. 0,0363 ha położone
w Młynach, faktycznie użytkowane jako droga wewnętrzna, zgodnie z Uchwałą nr XLI/333/2022 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości