Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFWYKAZ.pdf
 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.85.2022 z dnia 10.06.2022 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Nr działki

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo w

nabyciu

nieruchomości

na podstawia

art. 34 ust.1

pkt.1 i pkt. 2

Cena wywoławcza bez podatku VAT

[zł]

347/8

Rudniki k.m.1

 

OP1L/00050421/4

Ogólna:

0,9293

 

Br-RV  0,0756

 

PsV 0,2458

 

RIVb

0,0864

 

RV 0,5215

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Zabudowana wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w stanie niezdatnym do zamieszkania oraz budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym.

Dostęp do drogi publicznej przez działkę 347/6.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami MPZP.

Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) ok 95% pow. działki znajduje się w strefie osadniczej produkcyjno-usługowej oznacz. O.PU w terenach rolniczych przeznaczonych do rozwoju funkcji produkcyjno-składowej, pozostała część w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej chronionej w terenach rolniczych chronionych.

23.07.2022 r.

150 000,00