Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Rudniki, dnia 16.05.2022 r.

GKR.6151.4. 2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY RUDNIKI

 

Wójt Gminy Rudniki na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie:

 

Obwód łowiecki

 

Nazwa Koła Łowieckiego

Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Sposób udostępniania informacji zawartych w książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

12

Koło Łowieckie „DĄBROWA”

Ul. Chopina 6

42-286 Koszęcin

Książka prowadzona w formie elektronicznej

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:

Koło Łowieckie „DĄBROWA”

Ul. Chopina 6

42-286 Koszęcin

25

Koło Łowieckie „DZIK”

Ul. Św. Barbary 50

98-300 Wieluń

Książka prowadzona w formie elektronicznej

stronie www.epi24.pl

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:

Koło Łowieckie „DZIK”

Ul. Św. Barbary 50

98-300 Wieluń

11

Koło Łowieckie „BAŻANT”

Ul. Kilińskiego 15

46-320 Praszka

Książka prowadzona w formie elektronicznej na stronie www.epi24.pl/bażant02/

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:

Koło Łowieckie „BAŻANT”

Ul. Piłsudskiego 3

46-320 Praszka

 

Jednocześnie informuję, iż książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Grzegorz Domański

PDFObwieszczenie.pdf (399,63KB)