Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

                                                                                                                             Rudniki, 03.02.2022 r

Ogłoszenie Wójta Gminy Rudniki

O wyniku konsultacji  społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bliźniaki, Ignachy, Stary Bugaj, Stawki Żytniowskie i Teodorówka dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości

 1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców o proponowanej zmianie rodzaju nazwy miejscowości.
 2. Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Zarządzeniu nr 0050.153.2021 Wójta Gminy Rudniki z dnia 17 grudnia 2021 r. oraz w Uchwale Rady Gminy Rudniki nr  V/24/2015 z 3 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rudniki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 12 marca 2015 roku poz. 646).
 3. Konsultacje społeczne przeprowadzonow formie złożenia ankiety konsultacyjnej w terminie od 28 grudnia 2021r. do dnia 10 stycznia 2022r.

Uprawnionych do udziału w konsultacjach w miejscowości Bliźniaki było 14 osób, udział w konsultacjach wzięło 12 mieszkańców. Po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych Komisja ustaliła na podstawie złożonych w nich podpisów, co następuje:

-na pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Bliźniaki, „rodzaj - część wsi Żytniów” na „rodzaj – kolonia”?

 • odpowiedzi „TAK” udzieliło 12 osób,
 • odpowiedzi „NIE" udzieliło 0 osób,
 • odpowiedzi "WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU" udzieliło 0 osób

Uprawnionych do udziału w konsultacjach w  miejscowości Ignachy było 40 osób, udział w konsultacji wzięło 35 mieszkańców. Po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych Komisja ustaliła na podstawie złożonych w nich podpisów, co następuje: -na pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Ignachy, „rodzaj - część wsi Żytniów” na „rodzaj – kolonia”?:

 • odpowiedzi „TAK” udzieliło 30  osób,
 • odpowiedzi „NIE" udzieliły  3 osoby,
 • odpowiedzi "WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU" udzieliło 0 osób.

Ponad to 2 osoby oddały nieważne ankiety.

Uprawnionych do udziału w konsultacji w miejscowości  Stary Bugaj było 183 mieszkańców, udział  konsultacjach wzięło 108 osób. Po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych Komisja ustaliła na podstawie złożonych w nich podpisów, co następuje:

-na pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stary Bugaj, „rodzaj – część kolonii Nowy Bugaj” na „rodzaj – kolonia”?:

 • odpowiedzi „TAK” udzieliło 45  osób,
 • odpowiedzi „NIE" udzieliło 19 osób,
 • odpowiedzi "WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU" udzieliła 1 osoba.

Ponad to 43 osoby oddały ankiety nieważne.

Uprawnionych do udziału w konsultacji w miejscowości Stawki Żytniowskie było 24 osób, udział wzięło 19 mieszkańców. Po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych Komisja ustaliła na podstawie złożonych w nich podpisów, co następuje:

-na pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stawki Żytniowskie „rodzaj - część kolonii Żurawie” na „rodzaj – kolonia”?:

 • odpowiedzi „TAK” udzieliło 19  osób,
 • odpowiedzi „NIE" udzieliły  0 osób,
 • odpowiedzi "WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU" udzieliło 0 osób.

Uprawnionych do udziału w miejscowości Teodorówka było 31 osób, udział w konsultacji wzięło 26 mieszkańców. Po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych Komisja ustaliła na podstawie złożonych w nich podpisów, co następuje:

-na pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Teodorówka, „rodzaj - część wsi Rudniki” na „rodzaj – kolonia”?

 • odpowiedzi „TAK” udzieliło 20  osób,
 • odpowiedzi „NIE" udzieliło 5 osób,
 • odpowiedzi "WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU" udzieliło 0 osób.

Ponad to 1 osoba oddała ankietę nieważną.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Domański

PDFWyniki konsultacji.pdf