Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2022

1.2022 - 03.01.2022: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacjęzadania publicznego w zakresie
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Rudniki w roku 2022" - PDFZ1-2022.pdf (272,40KB)


2.2022 - 03.01.2022: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2022" - PDFZ2-2022.pdf (273,37KB)


3.2022 - 03.01.2022: Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2022 rok - PDFZ3-2022.pdf (17,76MB)


4.2022 - 03.01.2022: Zarządzenie w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ4-2022.pdf (313,11KB)


5.2022 - 04.01.2022: Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku - PDFZ5-2022.pdf (276,53KB)


6.2022 - 04.01.2022: Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku - PDFZ6-2022.pdf (277,30KB)


7.2022 - 04.01.2022: Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego - PDFZ7-2022.pdf (267,96KB)


8.2022 - 04.01.2022: Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego - PDFZ8-2022.pdf (267,70KB)


9.2022 - 12.01.2022: Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegodo przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Rudniki - PDFZ9-2022.pdf (865,77KB)


10.2022 - 12.01.2022: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych w gminie Rudniki - PDFZ10-2022.pdf (286,71KB)


11.2022 - 19.01.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej kwalifikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFZ11-2022.pdf (396,16KB)


12.2022 - 19.01.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ12-2022.pdf (286,11KB)


13.2022 - 20.01.2022 - Zarządzenie w sprawie zmiany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ13-2022.pdf (7,70MB)


14.2022 - 20.01.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ14-2022.pdf (390,25KB)


15.2022 - 28.01.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ15-2022.pdf (392,54KB)


16.2022 - 03.02.2022 - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. - PDFZ16-2022.pdf (545,30KB)


17.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ17-2022.pdf (389,88KB)


18.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ18-2022.pdf (387,95KB)


19.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ19-2022.pdf (385,04KB)


20.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ20-2022.pdf (389,94KB)


21.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ21-2022.pdf (387,07KB)


22.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ22-2022.pdf (383,24KB)


23.2022 - 10.02.2022 - Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.82/2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudniki - PDFZ23-2022.pdf (416,95KB)


24.2022 - 15.02.2022 - Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jaworzno Bankowe - PDFZ24-2022.pdf (273,29KB)


25.2022 - 15.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ25-2022.pdf (374,67KB)


26.2022 - 15.02.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ26-2022.pdf (1,50MB)


27.2022 - 16.02.2022 - Zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2022 - PDFZ27-2022.pdf (4,40MB)


28.2022 - 22.02.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ28-2022.pdf (342,38KB)


29.2022 - 22.02.2022 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ29-2022.pdf (1,71MB)


30.2022 - 28.02.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ30-2022.pdf (612,32KB)


31.2022 - 28.02.2022 - Zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku - PDFZ31-2022.pdf (2,39MB)


32.2022 - 01.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ32-2022.pdf (368,67KB)


33.2022 - 01.03.2022 - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ33-2022.pdf (298,37KB)


34.2022 - 11.03.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu budynków i lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ34-2022.pdf (957,99KB)


35.2022 - 14.03.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ35-2022.pdf (399,49KB)


36.2022 - 14.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ36-2022.pdf (271,03KB)


37.2022 - 15.03.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - PDFZ37-2022.pdf (284,49KB)


38.2022 - 15.03.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - PDFZ38-2022.pdf (283,31KB)


39.2022 - 15.03.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - PDFZ39-2022.pdf (271,86KB)


40.2022 - 17.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ40-2022.pdf (379,85KB)


41.2022 - 21.03.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ41-2022.pdf (295,29KB)


42.2022 - 21.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ42-2022.pdf (342,37KB)


43.2022 - 22.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ43-2022.pdf (1,59MB)


44.2022 - 23.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania kosztów sterylizacji lub kastracji psów i kotów z terenu Gminy Rudniki - PDFZ44-2022.pdf (2,34MB)


45.2022 - 23.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ45-2022.pdf (314,73KB)


46.2022 - 24.03.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ46-2022.pdf (869,77KB)


47.2022 - 24.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ47-2022.pdf (347,91KB)


48.2022 - 25.03.2022 - Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ48-2022.pdf (242,24KB)


49.2022 - 29.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ49-2022.pdf (406,51KB)


50.2022 - 31.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2021 - PDFZ50-2022.pdf (264,69KB)


51.2022 - 31.03.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - PDFZ51-2022.pdf (369,36KB)


52.2022 - 31.03.2022 - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ52-2022.pdf (306,22KB)


53.2022 - 06.04.2022 - Zarządzenie w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej - PDFZ53-2022.pdf (352,72KB)


54.2022 - 08.04.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi - PDFZ54-2022.pdf (282,00KB)


55.2022 - 13.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ55-2022.pdf (598,35KB)


56.2022 - 14.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ56-2022.pdf (641,58KB)


57.2022 - 20.04.2022 - Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych w 2022 roku - PDFZ57-2022.pdf (779,65KB)


58.2022 - 20.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ58-2022.pdf (420,94KB)


59.2022 - 28.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ59-2022.pdf (1,20MB)


60.2022 - 29.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ60-2022.pdf (785,26KB)


61.2022 - 04.05.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZ61-2022.pdf (281,40KB)


62.2022 - 06.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ62-2022.pdf (562,94KB)


63.2022 - 09.05.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ63-2022.pdf (306,68KB)


64.2022 - 10.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ64-2022.pdf (341,18KB)


65.2022 - 10.05.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej kwalifikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFZ65-2022.pdf (325,43KB)


66.2022 - 12.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ66-2022.pdf (325,61KB)


67.2022 - 13.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ67-2022.pdf (366,95KB)


68.2022 - 16.05.2022 - Zarządzenie w ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ68-2022.pdf (1,69MB)


69.2022 - 16.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ69-2022.pdf (338,46KB)


70.2022 - 18.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ70-2022.pdf (323,79KB)


71.2022 - 18.05.2022 - Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ71-2022.pdf (237,21KB)


72.2022 - 23.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ72-2022.pdf (558,49KB)


73.2022 - 25.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ73-2022.pdf (400,81KB)


74.2022 - 25.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ74-2022.pdf (676,68KB)


75.2022 - 27.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ75-2022.pdf (407,45KB)


76.2022 - 30.05.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem - PDFZ76-2022.pdf (1,20MB)


77.2022 - 31.05.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ77-2022.pdf (1,33MB)


78.2022 - 02.06.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ78-2022.pdf (373,29KB)


79.2022 - 02.06.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ79-2022.pdf (637,88KB)


80.2022 - 06.06.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ80-2022.pdf (329,76KB)


81.2022 - 08.06.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ81-2022.pdf (329,74KB)


82.2022 - 09.06.2022 - Zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 - PDFZ82-2022.pdf (1,42MB)


83.2022 - 06.06.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZ83-2022.pdf (274,28KB)


84.2022 - 06.06.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ84-2022.pdf (672,51KB)


85.2022 - 10.06.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZ85-2022.pdf (647,20KB)


86.2022 - 20.06.2022 - Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ86-2022.pdf (233,95KB)


87.2022 - 20.06.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ87-2022.pdf (641,60KB)


88.2022 - 22.06.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ88-2022.pdf (559,06KB)


89.2022 - 23.06.2022 - Zarządzenie w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki - PDFZ89-2022.pdf (309,52KB)


90.2022 - 23.06.2022 - Zarządzenie w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ90-2022.pdf (325,58KB)


91.2022 - 28.06.2022 - Zarządzenie w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ91-2022.pdf (1,18MB)


92.2022 - 29.06.2022 - Zarządzenie w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ92-2022.pdf (814,42KB)


93.2022 - 10.06.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany oraz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ93-2022.pdf (897,98KB)


94.2022 - 01.07.2022 - Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach - PDFZ94-2022.pdf (251,78KB)


95.2022 - 01.07.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Rady Liderów Lokalnych do opracowania programu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2022-2030" - PDFZ95-2022.pdf (689,00KB)


96.2022 - 04.07.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ96-2022.pdf (301,39KB)


97.2022 - 01.07.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ97-2022.pdf (323,75KB)


98.2022 - 08.07.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ98-2022.pdf (543,59KB)


99.2022 - 13.07.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ99-2022.pdf (612,04KB)


100.2022 - 14.07.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ100-2022.pdf (288,73KB)


101.2022 - 18.07.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ101-2022.pdf (655,39KB)


102.2022 - 20.07.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ102-2022.pdf (331,45KB)


103.2022 - 21.07.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta - PDFZ103-2022.pdf (214,94KB)


104.2022 - 26.07.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej kwalifikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFZ104-2022.pdf (326,96KB)


105.2022 - 29.07.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ105-2022.pdf (740,87KB)


106.2022 - 04.08.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ106-2022.pdf (635,16KB)


107.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ107-2022.pdf (954,24KB)


108.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ108-2022.pdf (265,28KB)


109.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod ustawienie reklamy - PDFZ109-2022.pdf (594,56KB)


110.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 - PDFZ110-2022.pdf (239,71KB)


111.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie: Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach - PDFZ111-2022.pdf (8,18MB)


112.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ112-2022.pdf (727,69KB)


113.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - PDFZ113-2022.pdf (272,38KB)


114.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - PDFZ114-2022.pdf (484,73KB)


115.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - PDFZ115-2022.pdf (486,48KB)


116.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - PDFZ116-2022.pdf (487,39KB)


117.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - PDFZ117-2022.pdf (487,44KB)


118.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ118-2022.pdf (548,31KB)


119.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ119-2022.pdf (343,62KB)


120.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach - PDFZ120-2022.pdf (572,89KB)


121.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ121-2022.pdf (853,06KB)


122.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ122-2022.pdf (569,34KB)


123.2022 - 08.08.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ123-2022.pdf (583,78KB)


124.2022 - 30.08.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ124-2022.pdf (597,97KB)


125.2022 - 31.08.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ125-2022.pdf (1,04MB)


126.2022 - 01.09.2022 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - PDFZ126-2022.pdf (9,10MB)


127.2022 - 01.09.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego - PDFZ127-2022.pdf (482,82KB)


128.2022 - 01.09.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - PDFZ128-2022.pdf (483,36KB)


129.2022 - 01.09.2022 - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych - PDFZ129-2022.pdf (490,16KB)


130.2022 - 05.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ130-2022.pdf (613,63KB)


131.2022 - 05.09.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki - PDFZ131-2022.pdf (350,89KB)


132.2022 - 05.09.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej i kwalifikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFZ132-2022.pdf (632,79KB)


133.2022 - 08.09.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ133-2022.pdf (298,82KB)


134.2022 - 09.09.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ134-2020.pdf (1,17MB)


135.2022 - 09.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ135-2022.pdf (606,53KB)


136.2022 - 12.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ136-2022.pdf (573,70KB)


137.2022 - 13.09.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ137-2022.pdf (311,66KB)


138.2022 - 14.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ138-2022.pdf (297,39KB)


139.2022 - 14.09.2022 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudniki na lata 2022-2024 - PDFZ139-2022.pdf (3,67MB)


140.2022 - 20.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ140-2022.pdf (898,58KB)


141.2022 - 22.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ141-2022.pdf (951,64KB)


142.2022 - 23.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ142-2022.pdf (375,25KB)


143.2022 - 26.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ143-2022.pdf (1,07MB)


144.2022 - 29.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ144-2022.pdf (2,45MB)


145.2022 - 29.09.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZ145-2022.pdf (392,50KB)


146.2022 - 30.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ146-2022.pdf (945,69KB)


147.2022 - 03.10.2022 - Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ147-2022.pdf (260,07KB)


148.2022 - 03.10.2022 - Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu do wykonania prawa odkupu - PDFZ148-2022.pdf (310,88KB)


149.2022 - 03.10.2022 - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ149-2022.pdf (264,18KB)


150.2022 - 03.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ150-2022.pdf (264,28KB)


151.2022 - 07.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ151-2022.pdf (573,62KB)


152.2022 - 11.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ152-2022.pdf (576,11KB)


153.2022 - 11.10.2022 - Zarządzenie w sprawie rozliczania wydatków z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ponoszonych na zadania oświatowe - PDFZ153-2022.pdf (707,88KB)


154.2022 - 14.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ154-2022.pdf (551,76KB)


155.2022 - 20.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ155-2022.pdf (700,11KB)


156.2022 - 24.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ156-2022.pdf (1,19MB)


157.2022 - 25.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ157-2022.pdf (1,01MB)


158.2022 - 26.10.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ158-2022.pdf (305,94KB)


159.2022 - 27.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ159-2022.pdf (1,96MB)


160.2022 - 27.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ160-2022.pdf (714,40KB)


161.2022 - 02.11.2022 - Zarządzenie w sprawie unieważnienia naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - PDFZ161-2022.pdf (244,28KB)


162.2022 - 02.11.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach - PDFZ162-2022.pdf (273,65KB)


163.2022 - 03.11.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ163-2022.pdf (872,12KB)


164.2022 - 04.11.2022 - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok - PDFZ164-2022.pdf (1,53MB)


165.2022 - 07.11.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ165-2022.pdf (377,81KB)


166.2022 - 10.11.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ166-2022.pdf (635,49KB)


167.2022 - 07.11.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZ167-2022.pdf (606,31KB)


168.2022 - 16.11.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ168-2022.pdf (1,24MB)


169.2022 - 18.11.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ169-2022.pdf (302,38KB)


170.2022 - 23.11.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ170-2022.pdf (1,75MB)


171.2022 - 24.11.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciutowie - PDFZ171-2022.pdf (731,26KB)


172.2022 - 24.11.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie - PDFZ172-2022.pdf (720,77KB)


173.2022 - 24.11.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ]V[ikołaja Kopernika w Jaworznie - PDFZ173-2022.pdf (721,57KB)


174.2022 - 24.11.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - PDFZ174-2022.pdf (722,00KB)


175.2022 - 24.11.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zytniowie - PDFZ175-2022.pdf (731,37KB)


176.2022 - 24.11.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach - PDFZ176-2022.pdf (693,58KB)


177.2022 - 24.11.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Gminnym Żłobku „Skrzacik" w Rudnikach - PDFZ177-2022.pdf (443,48KB)


178.2022 - 24.11.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ178-2022.pdf (288,23KB)


179.2022 - 28.11.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ179-2022.pdf (966,59KB)


180.2022 - 29.11.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ180-2022.pdf (1,74MB)


181.2022 - 30.11.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ181-2022.pdf (955,46KB)


182.2022 - 05.12.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ182-2022.pdf (845,66KB)


183.2022 - 05.12.2022 - Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaworzno Polesie - PDFZ183-2022.pdf (283,08KB)


184.2022 - 05.12.2022 - Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaworzno Polesie - PDFZ184-2022.pdf (284,15KB)


185.2022 - 05.12.2022 - Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaworzno Polesie - PDFZ185-2022.pdf (283,55KB)


186.2022 - 12.12.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ186-2022.pdf (1,03MB)


187.2022 - 21.12.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ187-2022.pdf (1,42MB)


188.2022 - 27.12.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ188-2022.pdf (1,46MB)


189.2022 - 27.12.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ189-2022.pdf (359,06KB)


190.2022 - 28.12.2022 - Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich - PDFZ190-2022.pdf (883,70KB)


191.2022 - 28.12.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych w gminie Rudniki - PDFZ191-2022.pdf (1,11MB)


192.2022 - 30.12.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ192-2022.pdf (262,79KB)


193.2022 - 30.12.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rudniki do zaciągania zobowiązań - PDFZ193-2022.pdf (260,61KB)


194.2022 - 30.12.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ194-2022.pdf (664,07KB)


195.2022 - 30.12.2022 - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowcj na terenie Gminy Rudniki - PDFZ195-2022.pdf (982,68KB)

 

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

OR.120.1.2022 - 07.03.2022 - Zarządzenie sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których zastosowanie ma ustawa Prawo zamówień publicznych - PDFOR.120.1.2022.pdf (11,77MB)


OR.120.2.2022 - 24.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach - PDFOR.120.2.2022.pdf (1,40MB)


OR.120.3.2022 - 31.03.2022 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.3.2022.pdf (721,45KB)


OR.120.4.2022 - 31.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Rudniki środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - PDFOR.120.4.2022.pdf (1,14MB)


OR.120.5.2022 - 30.04.2022 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.5.2022.pdf (1,53MB)


OR.120.6.2022 - 30.06.2022 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.6.2022.pdf (1,55MB)


OR.120.7.2022 - 12.08.2022 - Zarządzenie w sprawie przekazania składnika majątku - PDFOR.120.7.2022.pdf (241,99KB)


OR.120.8.2022 - 02.09.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku do dalszego wykorzystania - PDFOR.120.8.2022.pdf (292,77KB)


OR.120.9.2022 - 30.09.2022 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.9.2022.pdf (1,90MB)


OR.120.10.2022 - 18.10.2022 - Zarządzenie w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Rudniki dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania - PDFOR.120.10.2022.pdf (285,94KB)


OR.120.11.2022 - 28.10.2022 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.11.2022.pdf (2,59MB)


OR.120.12.2022 - 28.10.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian zasad rachunkowości i procedur kontroli finansowej - PDFOR.120.12.2022.pdf (357,50KB)


OR.120.13.2022 - 25.11.2022 - Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - PDFOR.120.13.2022.pdf (666,58KB)


OR.120.14.2022 - 30.11.2022 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.14.2022.pdf (2,58MB)


OR.120.15.2022 - 30.12.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Rudniki środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - PDFOR.120.15.2022.pdf (305,78KB)


OR.120.16.2022 - 30.12.2022 - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego środków na wydzielonym rachunku otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy - PDFOR.120.16.2022.pdf (2,59MB)


OR.120.17.2022 - 30.12.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian zasad rachunkowości i procedur kontroli finansowej - PDFOR.120.17.2022.pdf (1,33MB)