Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

Rudniki, 2021-10-29

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu

„Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.119.2021 Wójta Gminy Rudniki z dnia 12 października 2021 r. poddano konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r. poprzez zamieszczenie ww. projektu programu na stronie internetowej gminy www.rudniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Rudniki.

Opinie i uwagi do projektu programu można było zgłaszać do dnia 28.10.2021r. pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, listownie na adres Urzędu Gminy w Rudnikach lub przesłać w formie elektronicznej na adres .

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

PDFWyniki konsultacji społecznych.pdf