Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.4120.3.2020                                                                                
                                                                                                                                                        Rudniki, 2020-05-05

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.22,  ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 18b, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie     z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z późn. zm.)

zawiadamiam
o  zamiarze włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudniki niżej wymienionych kart adresowych:

  1. Budynku Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi (wraz ze zgromadzonymi zbiorami) znajdującego się przy ul. Targowej 2 w Rudnikach,
  2. Kapliczki przydrożnej znajdującej się na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej, pomiędzy miejscowościami Żurawie, a Stawki Cieciułowskie.

 

                                                                                                                                                    WÓJT
                                                                                                                                       /-/ Grzegorz Domański