Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.4120.2.2020                                                                               
                                                                                                                                              Rudniki, 2020-05-05

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.22,  ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 18b, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z późn. zm.)

zawiadamiam
o sporządzeniu nowych kart adresowych dla niżej wymienionych  zabytków zawartych w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rudniki
:

 1. Dawnego sklepu, obecnie domu mieszkalnego, Bobrowa 21, 46-325 Rudniki,
 2. Dworu w zespole parkowym, obecnie domu mieszkalnego, Stary Bugaj 50 A, 46-325 Rudniki,
 3. Dawnego parku w zespole dworskim,Stary Bugaj 50 A, 46-325 Rudniki,
 4. Domu mieszkalnego i budynku gospodarczego, Cieciułów 3, 46-325 Rudniki,
 5. Dawnej gospody, obecnie sklepu i domu mieszkalnego, Dalachów 214, 46-325 Rudniki,
 6. Cegielni w miejscowości Faustianka,
 7. Budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p. w. Trójcy Przenajświętszej
  w Jaworznie,
 8. Dzwonnicy przy Kościele Rzymskokatolickim p. w. Trójcy Przenajświętszej
  w Jaworznie,
 9. Dawnej plebanii, obecnie Kaplicy przy Kościele Rzymskokatolickim p. w. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie
 10. Cmentarza Parafialnego Rzymskokatolickiego w Jaworznie,
 11. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie, Mirowszczyzna 43,46-325 Rudniki,
 12. Stacji Kolejowej PKP w Jaworznie,
 13. Domu mieszkalnego, Jaworzno 8, 46-325 Rudniki,
 14. Stacji Kolejowej PKP Janinów z Domem Kolejowym w miejscowości Młyny,
 15. Domu mieszkalnego drewnianego, Młyny 30, 46-325 Rudniki,
 16. Pieca wapienniczego wmiejscowości Młyny,
 17. Budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p. w. Św. Mikołaja w Rudnikach,
 18. Dzwonnicy i kaplicy przy Kościele Rzymskokatolickim p. w. Św. Mikołaja
  w Rudnikach,
 19. Plebanii przy Kościele Rzymskokatolickim p. w. Św. Mikołaja w Rudnikach,
 20. Cmentarza Parafialnego Rzymskokatolickiego w Rudnikach,
 21. Symbolicznego grobu Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym Rzymskokatolickim w Rudnikach,
 22. Pomnika ofiar z okresu I i II wojny światowej w Rudnikach
 23. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach,
 24. Domu mieszkalnego, ul. Częstochowska 4,46-325 Rudniki,
 25. Domu mieszkalnego i apteki, ul. Częstochowska 2, 46-325 Rudniki,
 26. Domu mieszkalnego, ul. Częstochowska 15, 46-325 Rudniki,
 27. Domu mieszkalnego obecnie sklepów, ul. Częstochowska 15 A,
  46-325 Rudniki,
 28. Domu mieszkalnego, obecnie sklepu, ul. Częstochowska 17, 46-325 Rudniki,
 29. Domu mieszkalnego, obecnie sklepu, ul. Częstochowska 19, 46-325 Rudniki,
 30. Młyna motorowego w miejscowości Jaworek,
 31. Młyna motorowego w miejscowości Rudniki,
 32. Domu mieszkalnego przy dawnej cegielni, Słowików 30, 46-325 Rudniki,
 33. Komina przy dawnej cegielni w miejscowości Słowików, Słowików 30,
  46-325 Rudniki,
 34. Cegielni w miejscowości Słowików, Słowików 30, 46-325 Rudniki,
 35. Budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p. w. Św. Marcina w Żytniowie,
 36. Dzwonnicy przy Kościele Rzymskokatolickim p. w. Św. Marcina w Żytniowie,
 37. Plebanii przy Kościele Rzymskokatolickim p. w. Św. Marcina w Żytniowie,
 38. Cmentarza Parafialnego Rzymskokatolickiego w Żytniowie,
 39. Cmentarza epidemiologicznego w Żytniowie,
 40. Pozostałości dawnego parku dworskiego krajobrazowego, obecnie alei podworskiej w Żytniowie,
 41. Domu mieszkalnego drewnianego, Żytniów 38, 46-325 Rudniki,
 42. Domu mieszkalnego, Żytniów 130, 46-325 Rudniki,
 43. Domu mieszkalnego drewnianego, Żytniów 143, 46-325 Rudniki,
 44. Domu mieszkalnego drewnianego, Żytniów 163, 46-325 Rudniki,
 45. Domu mieszkalnego drewnianego, Żytniów 166, 46-325 Rudniki,
 46. Domu mieszkalnego drewnianego, Żytniów 178 A, 46-325 Rudniki,
 47. Domu mieszkalnego drewnianego, Żytniów 200, 46-325 Rudniki,
 48. Domu mieszkalnego, Żytniów 169, 46-325 Rudniki,
 49. Domu mieszkalnego, Bugaj Nowy 23 A, 46-325 Rudniki,
 50. Domu mieszkalnego, ul. Częstochowska 60, 46-325 Rudniki,
 51. Domu mieszkalnego drewnianego, Teodorówka 14, 46-325 Rudniki

                                                                                                                                                  WÓJT
                                                                                                                                       /-/ Grzegorz Domański