Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.4120.1.2020                                                                                
                                                                                                                                                   Rudniki, 2020-05-05

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.22,  ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 18b, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z późn. zm.)

zawiadamiam
o  wyłączeniu kart adresowych dla niżej wymienionych  zabytków zawartych
w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rudniki
:

 

  1. Budynku mieszkalnego, Bobrowa 23, 46-325 Rudniki,
  2. Dawnej gospody, obecnie sklepu, ul. Częstochowska 21, 46-325 Rudniki.

Wyłączenie kart adresowych ww. zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rudniki uzasadnione jest utrata przez te obiekty cech zabytkowych ze względu,na które zostały ujęte w ewidencji.

                                                                                                                                                  WÓJT
                                                                                                                                       /-/ Grzegorz Domański