Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2020

Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa zakładu i uruchomienie cynkowni ogniowej w Rudnikach, ul. Biegańskiego 7

Data: Załączniki:
18.11.2020 PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf
21.12.2020 PDFObwieszczenie.pdf
PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu.pdf
04.01.2020 PDFZawiadomienie.pdf
28.01.2021 PDFObwieszczenie dla stron postepowania.pdf
PDFzawiadomienie WOdy Polskie.pdf
PDFzawiadomienie RDOS Opole.pdf
Obwieszczenie
02.02.2021 PDFPostanowienie RDOŚ.pdf
PDFPostanowienie Wody Polskie.pdf
PDFopinia Marszałka Województwa Opolskiego.pdf
PDFII opinia Marszałka Województwa Opolskiego.pdf
PDFopinia Inspektora Sanitarnego.pdf
PDFopinia II Inspektora Sanitarnego.pdf
26.02.2021 PDFObwieszczenie o przedłużeniu terminu.pdf
01.03.2021 PDFObwieszczenie dla stron.pdf
10.03.2021 PDFObwieszczenie.pdf
11.03.2021 PDFObwieszczenie o rozprawie administracyjnej w dniu 29.03.2021 .pdf
PDFObwieszczenie.pdf
31.03.2021 PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu.pdf
PDFObwieszczenie.pdf
07.04.2021 PDFObwieszczenie.pdf
PDFodpowiedz na pisma .pdf
15.04.2021 PDFObwieszczenie o protokole.pdf       PDFprotokól z rozprawy.pdf
15.04.2021 PDFObwieszczenie dla stron.pdf
29.04.2021

PDFOwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji.pdf
PDFObwieszczenie o przedłużeniu postępowania.pdf
PDFObwieszczenie dla stron- odpowiedż Inwestora.pdf

26.05.2021 PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
PDFDecyzja.pdf
30.06.2021 DOCXObwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.docx
09.11.2021 PDFZawiadomienie SKO.pdf
18.03.2022 PDFObwieszczenie dla stron o wyjaśnieniach.pdf

 

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 42, 43, 97 arkusz 2 oraz 257 arkusz 2 obręb Cieciułów, gmina Rudniki”

Data: Załączniki:
27.10.2020 PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf
02.12.2020 PDFObwieszczenie.pdf
PDFPostanowienie.pdf
17.12.2020 PDFObwieszczenie.pdf

 

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Odcinek-Dalachów gm. Rudniki

Data: Załączniki:
26.06.2020 PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
20.08.2020 PDFzawiadomienie dla stron.pdf
24.08.2020 PDFobwieszczenie o zebranych dowodach.pdf
23.09.2020 PDFinformacja o wydaniu decyzji.pdf
PDFobwieszzcenie o wydaniu decyzji dla stron.pdf

 

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa studni awaryjnej S-1a gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Jaworek, gmina Rudniki k. Wielunia

Data: Załączniki:
18.06.2020 PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf
19.08.2020 PDFobwieszczenie o zebranych dowodach.pdf
15.09.2020 PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
PDFInformacja o wydaniu decyzji.pdf


Nazwa przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Julianpol 1/2020” o łącznej mocy do 1,0 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV.

Data: Załączniki:
24.04.2020 PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
25.05.2020 PDFObwieszczenie w sprawie postepowania na czas epidemii.pdf
08.06.2020 PDFobwieszczenie o zebranych dowodach.pdf
20.07.2020 PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
21.07.2020 PDFInformacja o wydaniu decyzji.pdf


Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów-Żytniów-DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów

Data: Załączniki:
10.04.2020 PDFzawiadominie o wszczeciu postępowania.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
25.05.2020 PDFObwieszcenie w sprawie postepowania na czas epidemii.pdf
05.06.2020 PDFobwieszcenie o zakończeniu postępowania.pdf
14.07.2020 PDFinformacja o wydaniu decyzji.pdf
PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf


Nazwa przedsięwzięcia: Budowa zakładu budowy maszyn i konstrukcji stalowych z niezbędną infrastrukturą techniczną położonego na dz. nr 347/5 ark 1 obręb Rudniki w Rudnikach

Data: Załączniki:
07.02.2020 PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
25.03.2020 PDFobwieszczenie o przedłużeniu terminu.pdf
16.04.2020 PDFObwieszczenie o przedłużeniu terminu.pdf
25.05.2020 PDFOwbieszcenie o zebranych dowodach.pdf
PDFObwieszczenie w sprawie postepowania na czas epidemii.pdf
25.06.2020 PDFzawiadomienie o wydaniu decyzji .pdf
PDFinformacja o wydanej decyzji.pdf
25.08.2020 PDFObwieszczenie.pdf