Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia poniżej 130 000 złotych

 • Zapytanie ofertowe

  Zakup i dostawa złoża filtracyjnego dla czterech filtrów ciśnieniowych stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Rudnikach

 • Zapytanie ofertowe

  Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy w Rudnikach

 • Zapytanie ofertowe

  Wykonanie przeglądów pięcioletnich i rocznych stanu technicznego publicznych dróg gminnych

 • Zaproszenie do składania ofert

  Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę: kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Młyny, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Łazy z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Rudnikach

 • Zaproszenie do składania ofert

  Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę: kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Młyny, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Łazy z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Rudnikach

 • Zaproszenie do składania ofert

  Wykonanie aktualizacji  Gminnej Ewidencji Zabytków, Programu opieki  nad zabytkami oraz  Planu ochrony zabytków na wypadek  konfliktu  zbrojnego i sytuacji  kryzysowych na terenie  gminy Rudniki

 • Zapytanie ofertowe

  usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudniki

 • Zapytanie ofertowe

  unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki - w roku 2020

 • Zapytanie ofertowe

  nadzór inwestorski dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie i wodociągu w Słowikowie"