Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2019

1.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2019 rok PDFZ1-2019.pdf (14,55MB)
2.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ2-2019.pdf (503,98KB)
3.2019 03.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej w Gminie Rudniki w roku 2019" PDFZ3-2019.pdf (167,57KB)
 
4.2019 03.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2019" PDFZ4-2019.pdf (168,98KB)
 
5.2019 04.01.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ5-2019.pdf (187,87KB)
 
6.2019 08.01.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ6-2019.pdf (884,67KB)
7.2019 14.01.2019 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Faustianka PDFZ7-2019.pdf (150,86KB)
8.2019 14.01.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ8-2019.pdf (192,88KB)
9.2019 17.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ9-2019.pdf (162,01KB)
10.2019 17.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach oraz określenia trybu pracy Komisji PDFZ10-2019.pdf (1,02MB)
11.2019 22.01.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ11-2019.pdf (195,12KB)
 
12.2019 22.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ12-2019.pdf (451,14KB)
13.2019 24.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ13-2019.pdf (188,79KB)
14.2019 29.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmiany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ14-2019.pdf (153,41KB)
15.2019 29.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ15-2019.pdf (173,68KB)
16.2019 29.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ16-2019.pdf (289,45KB)
17.2019 06.02.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ17-2019.pdf (706,10KB)
 
18.2019 06.02.2019 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żytniowie PDFZ18-2019.pdf (162,09KB)
19.2019 12.02.2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. PDFZ19-2019.pdf (1 005,30KB)
 
20.2019 14.02.2019 Zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2019 PDFZ20-2019.pdf (205,38KB)
21.2019 15.02.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ21-2019.pdf (211,63KB)
22.2019 20.02.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ22-2019.pdf (1,48MB)
23.2019 20.02.2019 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ23-2019.pdf (201,11KB)
24.2019 22.02.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XXI edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" PDFZ24-2019.pdf (196,85KB)
25.2019 27.02.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości PDFZ25-2019.pdf (363,37KB)
26.2019 27.02.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ26-2019.pdf (576,83KB)
26A.2019 27.02.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ26A-2019.pdf (138,02KB)
26B.2019 27.02.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ26B-2019.pdf (538,37KB)
27.2019 01.03.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ27-2019.pdf (1,51MB)
28.2019 01.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ28-2019.pdf (411,93KB)
29.2019 04.03.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ29-2019.pdf (197,89KB)
30.2019 06.03.2019 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ30-2019.pdf (201,54KB)
31.2019 11.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ31-2019.pdf (239,70KB)
32.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr OR.120.12.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 21.12.2018 r. PDFZ32-2019.pdf (117,63KB)
33.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Andrzeja Krzaka PDFZ33-2019.pdf (750,64KB)
34.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ34-2019.pdf (156,17KB)
35.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ35-2019.pdf (303,30KB)
36.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ36-2019.pdf (179,06KB)
37.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu PDFZ37-2019.pdf (193,04KB)
38.2019 19.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ38-2019.pdf (440,24KB)
39.2019 19.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości gminnych PDFZ39-2019.pdf (220,85KB)
40.2019 19.03.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ40-2019.pdf (1 003,25KB)
41.2019 21.03.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ41-2019.pdf (1,08MB)
42.2019 28.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ42-2019.pdf (259,86KB)
 
43.2019 28.03.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ43-2019.pdf (285,66KB)
44.2019 29.03.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ44-2019.pdf (187,90KB)
45.2019 01.04.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji w przedmiocie brakowania dokumentacji niearchiwalnej PDFZ45-2019.pdf (243,04KB)
46.2019 03.04.2019 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.82/2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ46-2019.pdf (454,37KB)
47.2019 03.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ47-2019.pdf (521,46KB)
48.2019 09.04.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ48-2019.pdf (700,77KB)
49.2019 09.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego na pomieszczenie tymczasowe PDFZ49-2019.pdf (147,46KB)
50.2019 09.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ50-2019.pdf (291,38KB)
51.2019 10.04.2019 Zarządzenie w sprawie odwołania Pana Andrzeja Krzaka ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ51-2019.pdf (1,85MB)
52.2019 10.04.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ52-2019.pdf (197,93KB)
53.2019 17.04.2019 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ53-2019.pdf (622,55KB)
54.2019 17.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ54-2019.pdf (364,46KB)
55.2019 23.04.2019 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ55-2019.pdf (197,63KB)
56.2019 23.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ56-2019.pdf (1,21MB)
57.2019 29.04.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ57-2019.pdf (2,94MB)
58.2019 30.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ58-2019.pdf (830,55KB)
59.2019 30.04.2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za 2018 rok PDFZ59-2019.pdf (207,68KB)
60.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ60-2019.pdf (217,50KB)
61.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ61-2019.pdf (218,79KB)
62.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ62-2019.pdf (218,85KB)
63.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ63-2019.pdf (217,02KB)
64.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ64-2019.pdf (212,99KB)
65.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ65-2019.pdf (215,28KB)
66.2019 06.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ66-2019.pdf (204,29KB)
67.2019 09.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki nr 17/2011 z dnia 10 marca 2011 PDFZ67-2019.pdf (243,50KB)
68.2019 13.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ68-2019.pdf (327,50KB)
69.2019 17.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ69-2019.pdf (433,68KB)
70.2019 17.05.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ70-2019.pdf (724,35KB)
71.2019 17.05.2019 Zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki PDFZ71-2019.pdf (316,84KB)
72.2019 22.05.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ72-2019.pdf (1,35MB)
73.2019 22.05.2019 Zarządzenie w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "Tajemnica Skarbowa" w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ73-2019.pdf (1,01MB)
74.2019 23.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach PDFZ74-2019.pdf (206,22KB)
75.2019 27.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ75-2019.pdf (409,03KB)
76.2019 28.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach dokonujących czynności kontrolnych PDFZ76-2019.pdf (1,14MB)
77.2019 28.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ77-2019.pdf (531,21KB)
78.2019 29.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ78-2019.pdf (485,12KB)
79.2019 30.05.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ79-2019.pdf (686,54KB)
80.2019 30.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ80-2019.pdf (188,81KB)
81.2019 03.06.2019 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ81-2019.pdf (1,27MB)
82.2019 04.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w przedmiocie brakowania dokumentacji niearchiwalnej PDFZ82-2019.pdf (275,86KB)
83.2019 11.06.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych. PDFZ83-2019.pdf (209,73KB)
84.2019 11.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ84-2019.pdf (204,53KB)
85.2019 12.06.2019 Zarządzenie w sprawie przakazania Sołectwu Rudniki składników mienia komunalnego do używania PDFZ85-2019.pdf (345,64KB)
86.2019 21.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ86-2019.pdf (826,72KB)
87.2019 25.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ87-2019.pdf (232,15KB)
88.2019 27.06.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ88-2019.pdf (251,30KB)
89.2019 28.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ89-2019.pdf (453,15KB)
90.2019 01.07.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ90-2019.pdf (259,05KB)
91.2019 01.07.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ91-2019.pdf (265,52KB)
92.2019 01.07.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ92-2019.pdf (242,42KB)
93.2019 02.07.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach PDFZ93-2019.pdf (302,05KB)
94.2019 02.07.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ94-2019.pdf (244,71KB)
95.2019 02.07.2019 Zarządzenie w sprawie nadania regulaminu korzystania z fontanny na terenie Centrum Przesiadkowego w Rudnikach PDFZ95-2019.pdf (360,28KB)
96.2019 05.07.2019 Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu w parku w Rudnikach PDFZ96-2019.pdf (509,50KB)
97.2019 08.07.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ97-2019.pdf (220,30KB)
98.2019 08.07.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ98-2019.pdf (221,83KB)
99.2019 08.07.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ99-2019.pdf (236,23KB)
100.2019 11.07.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ100-2019.pdf (456,40KB)
101.2019 11.07.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ101-2019.pdf (563,14KB)
102.2019 05.08.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach PDFZ102-2019.pdf (342,41KB)
103.2019 05.08.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZ103-2019.pdf (224,46KB)
104.2019 05.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ104-2019.pdf (515,43KB)
105.2019 13.08.2019 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ105-2019.pdf (288,49KB)
106.2019 13.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ106-2019.pdf (449,32KB)
107.2019 13.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ107-2019.pdf (894,67KB)
108.2019 13.08.2019 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania Sołectwu Janinów składników mienia komunalnego do używania PDFZ108-2019.pdf (341,35KB)
109.2019 19.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ109-2019.pdf (241,10KB)
110.2019 23.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ110-2019.pdf (481,47KB)
111.2019 27.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ111-2019.pdf (348,02KB)
112.2019 30.08.2019 Zarządzenie w sprawie przekazania Sołectwu Rudniki składników mienia komunalnego do używania PDFZ112-2019.pdf (188,50KB)
113.2019 02.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ113-2019.pdf (190,99KB)
114.2019 03.09.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego PDFZ114-2019.pdf (1,87MB)
115.2019 03.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ115-2019.pdf (302,04KB)
116.2019 05.09.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ116-2019.pdf (1,51MB)
117.2019 05.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ117-2019.pdf (508,50KB)
118.2019 09.09.2019 Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ118-2019.pdf (173,70KB)
119.2019 09.09.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ119-2019.pdf (1,51MB)
120.2019 10.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ120-2019.pdf (181,72KB)
121.2019 12.09.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im, Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ121-2019.pdf (506,49KB)
122.2019 12.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ122-2019.pdf (274,12KB)
123.2019 16.09.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ123-2019.pdf (240,53KB)
124.2019 16.09.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ124-2019.pdf (388,90KB)
125.2019 17.09.2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudniki PDFZ125-2019.pdf (2,71MB)
126.2019 18.09.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ126-2019.pdf (531,54KB)
127.2019 18.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ127-2019.pdf (681,64KB)
128.2019 23.09.2019 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 0050.82/2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ128-2019.pdf (470,25KB)
129.2019 23.09.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ129-2019.pdf (290,52KB)
130.2019 23.09.2019 Zarządzenie w sprawie ustanowienia trwałego zarządu PDFZ130-2019.pdf (203,02KB)
131.2019 24.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ131-2019.pdf (541,94KB)
132.2019 30.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ132-2019.pdf (491,98KB)
133.2019 02.10.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ133-2019.pdf (440,48KB)
134.2019 04.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ134-2019.pdf (302,52KB)
135.2019 07.10.2019 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ135-2019.pdf (200,38KB)
136.2019 10.10.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach PDFZ136-2019.pdf (451,72KB)
137.2019 10.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ137-2019.pdf (1,34MB)
138.2019 10.10.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ138-2019.pdf (198,73KB)
139.2019 14.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ139-2019.pdf (463,02KB)
140.2019 15.10.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ140-2019.pdf (207,43KB)
141.2019 15.10.2019 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki oświatowej PDFZ141-2019.pdf (370,01KB)
142.2019 15.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ142-2019.pdf (1,10MB)
143.2019 15.10.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ143-2019.pdf (4,09MB)
144.2019 18.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ144-2019.pdf (615,91KB)
145.2019 21.10.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ145-2019.pdf (199,42KB)
146.2019 21.10.2019 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki oświatowej PDFZ146-2019.pdf (366,57KB)
147.2019 21.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ147-2019.pdf (282,45KB)
148.2019 22.10.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ148-2019.pdf (424,40KB)
149.2019 22.10.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ149-2019.pdf (416,79KB)
150.2019 23.10.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ150-2019.pdf (308,57KB)
151.2019 25.10.2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok PDFZ151-2019.pdf (1,56MB)
152.2019 28.10.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Rudniki PDFZ152-2019.pdf (1,86MB)
153.2019 31.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ153-2019.pdf (710,15KB)
154.2019 31.10.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach PDFZ154-2019.pdf (255,83KB)
155.2019 04.11.2019 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki oświatowej PDFZ155-2019.pdf (495,33KB)
156.2019 07.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ156-2019.pdf (737,53KB)
157.2019 15.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ157-2019.pdf (2,02MB)
158.2019 19.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ158-2019.pdf (937,72KB)
159.2019 25.11.2019 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczoci w Rudnikach PDFZ159-2019.pdf (2,81MB)
160.2019 25.11.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ160-2019.pdf (1,24MB)
161.2019 25.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ161-2019.pdf (362,22KB)
162.2019 26.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ162-2019.pdf (1,04MB)
163.2019 26.11.2019 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ163-2019.pdf (281,27KB)
164.2019 26.11.2019 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ164-2019.pdf (241,88KB)
165.2019 29.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ165-2019.pdf (1,12MB)
166.2019 29.11.2019 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ166-2019.pdf (512,48KB)
167.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ167-2019.pdf (807,32KB)
168.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ168-2019.pdf (732,26KB)
169.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ169-2019.pdf (739,18KB)
170.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ170-2019.pdf (723,08KB)
171.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ171-2019.pdf (729,38KB)
172.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach PDFZ172-2019.pdf (709,40KB)
173.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ173-2019.pdf (409,14KB)
174.2019 10.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ174-2019.pdf (333,71KB)
175.2019 11.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ175-2019.pdf (571,32KB)
176.2019 13.12.2019 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ176-2019.pdf (246,61KB)
177.2019 17.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ177-2019.pdf (754,26KB)
178.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ178-2019.pdf (481,58KB)
179.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ179-2019.pdf (251,55KB)
180.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rudniki PDFZ180-2019.pdf (1,01MB)
181.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ181-2019.pdf (306,48KB)
182.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ182-2019.pdf (669,20KB)
183.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ183-2019.pdf (311,05KB)
184.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ184-2019.pdf (311,52KB)
185.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ185-2019.pdf (313,81KB)
186.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ186-2019.pdf (311,75KB)
187.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ187-2019.pdf (307,86KB)
188.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ188-2019.pdf (313,03KB)


Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

Nr: Data: Temat: Załącznik:
OR.120.1.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Rudniki PDFZ120-1-2019.pdf (600,47KB)
OR.120.2.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do wydawania decyzji administracyjnych PDFZ120-2-2019.pdf (165,06KB)
OR.120.3.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem PDFZ120-3-2019.pdf (167,10KB)
OR.120.4.2019 15.01.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-4-2019.pdf (6,47MB)
OR.120.5.2019 15.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach oraz ustalenia szczegółowego zakresu czynności likwidacyjnych PDFZ120-5-2019.pdf (905,45KB)
OR.120.6.2019 15.01.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Rudniki do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Rudniki oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności PDFZ120-6-2019.pdf (639,37KB)
OR.120.7.2019 30.04.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-7-2019.pdf (6,86MB)
OR.120.8.2019 11.06.2019 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Rudnikach na okres upałów PDFZ120-8-2019.pdf (213,09KB)
OR.120.9.2019 06.08.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Rudniki PDFZ120-9-2019.pdf (415,98KB)
OR.120.10.2019 19.08.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-10-2019.pdf (2,90MB)
OR.120.11.2019 16.09.2019 Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku PDFZ120-11-2019.pdf (187,96KB)
OR.120.12.2019 12.11.2019 Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku PDFOR.120.12.2019.pdf (288,65KB)
OR.120.13.2019 15.11.2019 Zarządzenie w sprawie inwenaryzacji składników majątkowych PDFOR.120.13.2019.pdf (759,48KB)