Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2018

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2018
(oświadczenia składane w 2018 i 2019 roku)

Oświadczenia na początek i koniec sprawowania funkcji:

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak - PDFOM2018k-APyziak.pdf (2,33MB) - na koniec kadencji

Grzegorz Domański - PDFOM2018p-GDomanski.pdf (1,20MB) - na początek kadencji
Grzegorz Domański - PDFOM2018-GDomanski.pdf (1,11MB)

Zastępca Wójta Gminy Rudniki

Anna Sekienda - PDFOM2018p-ASekienda.pdf (1,18MB) - na początek sprawowania funkcji
Anna Sekienda - PDFOM2018-ASekienda.pdf (1,13MB)

Pracownicy samorządowi:
Marianna Krzykawiak - Sekretarz Gminy Rudniki - PDFOM2018K-MKrzykawiak.pdf (2,69MB)
Iwona Napieraj - Zastępca Wójta (do 03-04-2018 r.) / Sekretarz Gminy (od 04-04-2018 r.) - PDFOM2018P-INapieraj.pdf (2,57MB)
Małgorzata Gajda - Kierownik Referatu Organizacyjnego - PDFOM2018-MGajda.pdf (1,24MB)
Iwona Napieraj - Sekretarz Gminy - PDFOM2018-INapieraj.pdf (1,10MB)
Beata Wolf-Morawiak - Skarbnik Gminy - PDFOM2018-BWolf-Morawiak.pdf (1,20MB)

Jednostki organizacyjne:
Danuta Zając - Kierownik GOPS w Rudnikach - PDFOM2018k-DZajac.pdf (2,59MB) - na koniec sprawowania funkcji
Małgorzata Preś - Kierownik GOPS w Rudnikach PDFOM2018p-MPres.pdf (2,44MB) - na początek sprawowania funkcji
Małgorzata Preś - Kierownik GOPS w Rudnikach - PDFOM2018-MPres.pdf (1,25MB)
Daria Grzesik - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych GOPS w Rudnikach - PDFOM2018p-DGrzesik.pdf (1,07MB) - na początek sprawowania funkcji
Daria Grzesik - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych GOPS w Rudnikach - PDFOM2018-DGrzesik.pdf (1,08MB)
Janina Pawlaczyk - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach - PDFOM2018k-JPawlaczyk.pdf (1,19MB) - na koniec sprawowania funkcji
Janina Pawlaczyk - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach -
PDFOM2018-JPawlaczyk.pdf (1,16MB)
Arkadiusz Spodymek - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach - PDFOM2018p-ASpodymek.pdf (1,11MB) - na początek sprawowania funkcji
Arkadiusz Spodymek - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach -
PDFOM2018-ASpodymek.pdf (1,23MB)
Elżbieta Ciszkiewicz - Dyrektor BOOS w Rudnikach - PDFOM2018-ECiszkiewicz.pdf (1,25MB)
Elżbieta Ciszkiewicz - Dyrektor BOOS w Rudnikach - PDFOM2018k-ECiszkiewicz.pdf (1,29MB) - na koniec sprawowania funkcji
Teresa Włodarczyk - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2018-TWłodarczyk.pdf (1,26MB)
Zofia Zaręba - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2018-ZZareba.pdf (1,20MB)

Szkoły:
Grzegorz Domański - Dyrektor PSP w Dalachowie - PDFOM2018k-GDomanski.pdf (2,11MB) - na koniec sprawowania funkcji
Dariusz Niedrygoś - p.o. Dyrektora PSP w Dalachowie - PDFOM2018p-DNiedrygos.pdf (2,35MB) - na początek sprawowania funkcji
Dariusz Niedrygoś - p.o. Dyrektora PSP w Dalachowie - PDFOM2018-DNiedrygos.pdf (1,52MB)
Anita Borek - p.o. Dyrektora PSP w Rudnikach - PDFOM2018p-ABorek.pdf (1,19MB) - na początek sprawowania funkcji
Anita Borek - p.o. Dyrektora PSP w Rudnikach - PDFOM2018-ABorek.pdf (1,18MB)
Anita Borek - p.o. Dyrektora PSP w Rudnikach - PDFOM2018k-ABorek.pdf (1,08MB) - na koniec sprawowania funkcji
Piotr Rasztar - Dyrektor PSP w Rudnikach - PDFOM2018p-PRasztar.pdf (1,04MB) - na początek sprawowania funkcji
Agata Polak - Dyrektor PSP w Jaworznie - PDFOM2018-APolak.pdf (810,62KB)
Andrzej Krzak - Dyrektor PSP w Rudnikach - PDFOM2018k-AKrzak.pdf (1,23MB) - na koniec sprawowania funkcji
Andrzej Krzak - Dyrektor PSP w Rudnikach - PDFOM2018-AKrzak.pdf (1,22MB)
Barbara Kubik - Dyrektor PSP w Cieciułowie - PDFOM2018-BKubik.pdf (954,23KB)
Ewa Wolna - Dyrektor PSP w Żytniowie - PDFOM2018-EWolna.pdf (1,15MB)
Ewa Getka - Dyrektor PSP w Żytniowie - PDFOM2018k-EGetka.pdf (942,62KB) - na koniec sprawowania funkcji
Anna Cieśla - p.o. Dyrektora PSP w Żytniowie - PDFOM2018p-ACiesla.pdf (888,33KB) - na początek sprawowania funkcji

Przedszkole:
Barbara Wójcik - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2018-BWojcik.pdf (1,29MB)
Barbara Wójcik - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2018k-BWojcik.pdf (2,07MB) - na koniec sprawowania funkcji
Aneta Matląg-Konieczna - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2018p-AMatląg-Konieczna.pdf (2,02MB) - na początek sprawowania funkcji