Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2018

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2018 02-01-2018 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2018 rok PDFZ1-2018.pdf (2,85MB)
2.2018 02-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ2-2018.pdf (40,48KB)
3.2018 04-01-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ3-2018.pdf (29,47KB)
4.2018 04-01-2018 Zarządzenie w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz jednostek organizacyjnych gminy Rudniki PDFZ4-2018.pdf (1,76MB)
5.2018 05-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ5-2018.pdf (29,14KB)
6.2018 05-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ6-2018.pdf (88,83KB)
7.2018 05-01-2018 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 w Gminie Rudniki PDFZ7-2018.pdf (86,73KB)
8.2018 12-01-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ8-2018.pdf (23,73KB)
9.2018 18-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ9-2018.pdf (32,68KB)
10.2018 22-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ10-2018.pdf (25,99KB)
11.2018 22-01-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki w roku 2018" PDFZ11-2018.pdf (25,61KB)
12.2018 29-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ12-2018.pdf (55,51KB)
13.2018 29-01-2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i maszyn roboczych Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ13-2018.pdf (32,90KB)
14.2018 31-01-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ14-2018.pdf (93,03KB)
15.2018 09-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ15-2018.pdf (30,48KB)
16.2018 12-02-2018 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Opieki na d Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. PDFZ16-2018.pdf (502,67KB)
PDFZZ16-2018.pdf (430,11KB)
17.2018 14-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ17-2018.pdf (26,25KB)
18.2018 14-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ18-2018.pdf (31,88KB)
19.2018 20-02-2018 Zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudniki PDFZ19-2018.pdf (89,95KB)
20.2018 21-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XX edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" PDFZ20-2018.pdf (28,24KB)
21.2018 21-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ21-2018.pdf (28,36KB)
22.2018 21-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ22-2018.pdf (25,95KB)
23.2018 23-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ23-2018.pdf (29,14KB)
24.2018 27-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ24-2018.pdf (91,11KB)
25.2018 27-02-2018 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ25-2018.pdf (24,10KB)
26.2018 28-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ26-2018.pdf (40,02KB)
27.2018 28-02-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ27-2018.pdf (22,86KB)
28.2018 28-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ28-2018.pdf (24,37KB)
29.2018 06-03-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny złożonych propozycji w ramach programu pn. "Giełda Pomysłów" PDFZ29-2018.pdf (26,01KB)
30.2018 09-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ30-2018.pdf (27,97KB)
31.2018 13-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ31-2018.pdf (27,28KB)
32.2018 15-03-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ32-2018.pdf (29,29KB)
33.2018 16-03-2018 Zarządzenie w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ33-2018.pdf (31,04KB)
34.2018 16-03-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ34-2018.pdf (51,21KB)
35.2018 16-03-2018 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 PDFZ35-2018.pdf (6,13MB)
36.2018 27-03-2018 Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad kwalifikowania wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy PDFZ36-2018.pdf (33,58KB)
37.2018 27-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ37-2018.pdf (94,79KB)
38.2018 29-03-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Propagowanie i realizacji działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2018" PDFZ38-2018.pdf (27,48KB)
39.2018 04-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" dla szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ39-2018.pdf (46,70KB)
40.2018 04-04-2018 Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Rudniki PDFZ40-2018.pdf (20,34KB)
41.2018 05-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ41-2018.pdf (32,69KB)
42.2018 10-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego wykorzystania znajdującego się w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ42-2018.pdf (31,52KB)
43.2018 11-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ43-2018.pdf (31,20KB)
44.2018 13-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ44-2018.pdf (23,87KB)
45.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ45-2018.pdf (32,58KB)
46.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ46-2018.pdf (44,63KB)
47.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ47-2018.pdf (42,41KB)
48.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudniki na lata 2018-2020 PDFZ48-2018.pdf (360,99KB)
49.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ49-2018.pdf (23,56KB)
50.2018 18-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Wojewódzkiego Konkursu Technicznego w roku szkolnym 2017/2018 dla szkół podstawowych PDFZ50-2018.pdf (32,11KB)
51.2018 18-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ51-2018.pdf (51,00KB)
52.2018 23-04-2018 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ52-2018.pdf (28,20KB)
53.2018 23-04-2018 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ53-2018.pdf (52,16KB)
54.2018 23-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ54-2018.pdf (53,72KB)
55.2018 24-04-2018 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarnicznych PDFZ55-2018.pdf (75,04KB)
56.2018 25-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ56-2018.pdf (41,21KB)
57.2018 25-04-2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2017 PDFZ57-2018.pdf (25,78KB)
58.2018 30-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ58-2018.pdf (32,32KB)
59.2018 07-05-2018 Zarządzenie w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny PDFZ59-2018.pdf (78,53KB)
60.2018 14-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ60-2018.pdf (77,99KB)
61.2018 14-05-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ61-2018.pdf (34,21KB)
62.2018 22-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ62-2018.pdf (28,83KB)
63.2018 22-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych PDFZ63-2018.pdf (83,52KB)
64.2018 22-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ64-2018.pdf (49,14KB)
65.2018 22-05-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ65-2018.pdf (161,85KB)
66.2018 28-05-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości PDFZ66-2018.pdf (74,22KB)
67.2018 28-05-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ67-2018.pdf (54,47KB)
68.2018 28-05-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz jednostek organizacyjnych gminy Rudniki PDFZ68-2018.pdf (47,43KB)
69.2018 28-05-2018 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji "Modernizacja hali sportowej w Rudnikach" PDFZ69-2018.pdf (19,87KB)
70.2018 04-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ70-2018.pdf (26,95KB)
71.2018 11-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ71-2018.pdf (30,04KB)
72.2018 11-06-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ72-2018.pdf (20,98KB)
73.2018 13-06-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ73-2018.pdf (41,65KB)
74.2018 21-06-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ74-2018.pdf (126,77KB)
75.2018 26-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ75-2018.pdf (161,36KB)
76.2018 27-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ76-2018.pdf (64,06KB)
77.2018 27-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ77-2018.pdf (29,21KB)
78.2018 29-06-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu PDFZ78-2018.pdf (51,62KB)
79.2018 10-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ79-2018.pdf (30,53KB)
80.2018 12-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ80-2018.pdf (47,90KB)
81.2018 20-07-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ81-2018.pdf (42,94KB)
82.2018 20-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ82-2018.pdf (73,23KB)
83.2018 25-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ83-2018.pdf (48,99KB)
84.2018 06-08-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej PDFZ84-2018.pdf (72,24KB)
85.2018 06-08-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ85-2018.pdf (24,16KB)
86.2018 06-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ86-2018.pdf (27,01KB)
87.2018 07-08-2018 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu ratowniczego dl;a Jednostek OSP współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości PDFZ87-2018.pdf (28,19KB)
88.2018 07-08-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ88-2018.pdf (112,37KB)
89.2018 07-08-2018 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji wniosków oraz określenia wzoru wniosku io dotację do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków PDFZ89-2018.pdf (71,10KB)
90.2018 08-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ90-2018.pdf (73,19KB)
91.2018 09-08-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ91-2018.pdf (24,27KB)
92.2018 09-08-2018 Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia dotyczącego ustanowienia koordynatora do spraw świadczenia wychowawczego PDFZ92-2018.pdf (19,10KB)
93.2018 13-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ93-2018.pdf (51,37KB)
94.2018 20-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ94-2018.pdf (32,33KB)
95.2018 22-08-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ95-2018.pdf (22,26KB)
96.2018 22-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ96-2018.pdf (43,28KB)
97.2018 24-08-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego PDFZ97-2018.pdf (299,27KB)
98.2018 28-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ98-2018.pdf (75,09KB)
99.2018 28-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ99-2018.pdf (68,07KB)
100.2018 29-08-2018 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ100-2018.pdf (29,71KB)
101.2018 04-09-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ101-2018.pdf (130,83KB)
102.2018 04-09-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ102-2018.pdf (30,53KB)
103.2018 04-09-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wydatków dokonanych w latach 2009-2014 przez Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Rudnikach PDFZ103-2018.pdf (61,43KB)
104.2018 05-09-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ104-2018.pdf (50,29KB)
105.2018 05-09-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ105-2018.pdf (72,15KB)
106.2018 05-09-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ106-2018.pdf (42,91KB)
107.2018 11-09-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ107-2018.pdf (59,76KB)
108.2018 21-09-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ108-2018.pdf (55,47KB)
109.2018 24-09-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ109-2018.pdf (39,59KB)
110.2018 28-09-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ110-2018.pdf (53,36KB)
111.2018 02-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ111-2018.pdf (77,29KB)
112.2018 04-10-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ112-2018.pdf (134,25KB)
113.2018 04-10-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ113-2018.pdf (22,66KB)
114.2018 05-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ114-2018.pdf (96,95KB)
115.2018 08-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ115-2018.pdf (36,02KB)
116.2018 11-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ116-2018.pdf (41,29KB)
117.2018 15-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ117-2018.pdf (78,04KB)
118.2018 17-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ118-2018.pdf (66,56KB)
119.2018 18-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ119-2018.pdf (49,82KB)
120.2018 24-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ120-2018.pdf (136,03KB)
121.2018 26-10-2018 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi a rt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. PDFZ121-2018.pdf (244,28KB)
122.2018 26-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ122-2018.pdf (37,64KB)
123.2018 06-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ123-2018.pdf (119,25KB)
124.2018 07-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ124-2018.pdf (94,25KB)
125.2018 15-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ125-2018.pdf (138,41KB)
126.2018 20-11-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ126-2018.pdf (37,63KB)
127.2018 20-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ127-2018.pdf (24,74KB)
128.2018 21-11-2018 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ128-2018.pdf (31,88KB)
129.2018 21-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ129-2018.pdf (71,90KB)
130.2018 22-11-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenie otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ130-2018.pdf (127,26KB)
131.2018 22-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ131-2018.pdf (28,08KB)
132.2018 28-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ132-2018.pdf (82,48KB)
133.2018 30-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ133-2018.pdf (78,63KB)
134.2018 30-11-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku do dalszego wykorzystania PDFZ134-2018.pdf (27,26KB)
135.2018 04-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ135-2018.pdf (50,03KB)
136.2018 04-12-2018 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Rudniki PDFZ136-2018.pdf (85,10KB)
137.2018 04-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ137-2018.pdf (25,05KB)
138.2018 11-12-2018 Zarządzenie w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program ochorny środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. PDFZ138-2018.pdf (131,58KB)
139.2018 11-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ139-2018.pdf (65,49KB)
140.2018 13-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ140-2018.pdf (60,96KB)
141.2018 18-12-2018 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich PDFZ141-2018.pdf (108,23KB)
142.2018 18-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ142-2018.pdf (37,97KB)
143.2018 20-12-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Rudniki PDFZ143-2018.pdf (23,61KB)
144.2018 20-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ144-2018.pdf (28,66KB)
145.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ145-2018.pdf (25,30KB)
146.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ146-2018.pdf (263,06KB)
147.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych PDFZ147-2018.pdf (67,02KB)
148.2018 28-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ148-2018.pdf (61,63KB)
149.2018 28-12-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZ149-2018.pdf (44,94KB)
 
150.2018 28-12-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ150-2018.pdf (142,47KB)
151.2018 31-12-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach PDFZ151-2018.pdf (23,57KB)
152.2018 31-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ152-2018.pdf (26,27KB)


Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

Nr: Data: Temat: Załącznik:
OR.120.1.2018 10-01-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro prowadzonych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. PDFZ120-1-2018.pdf (24,91KB)
OR.120.2.2018 04-04-2018 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Rudniki do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Rudniki oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności PDFZ120-2-2018.pdf (75,06KB)
OR.120.3.2018 27-04-2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-3-2018.pdf (725,69KB)
OR.120.4.2018 03-10-2018 Zarządzenie w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych PDFZ120-4-2018.pdf (74,89KB)
OR.120.5.2018 15-10-2018 Zarządzenie w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz kierowników jednostek organizacyjnych PDFZ120-5-2018.pdf (541,73KB)
OR.120.6.2018 18-10-2018 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro PDFZ120-6-2018.pdf (311,61KB)
OR.120.7.2018 18-10-2018 Zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ120-7-2018.pdf (53,54KB)
OR.120.8.2018 14-11-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wydatków dokonanych w latach 2009-2014 przez Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Rudnikach PDFZ120-8-2018.pdf (23,45KB)
OR.120.9.2018 15-11-2018 Zarządzenie w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Rudniki PDFZ120-9-2018.pdf (26,91KB)
OR.120.10.2018 22-11-2018 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ120-10-2018.pdf (58,19KB)
OR.120.11.2018 23-11-2018 Zarządzenie w sprawie odwołania Pana Grzegorz Domańskiego ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ120-11-2018.pdf (36,77KB)
OR.120.12.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie zawieszenia Pana Andrzeja Krzaka w pełnieniu obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ120-12-2018.pdf (108,48KB)
OR.120.13.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-13-2018.pdf (710,01KB)