Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2017

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Rudnikach PDFZ1-2017.pdf (21,35KB)
2.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki PDFZ2-2017.pdf (44,13KB)
3.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2017 rok PDFZ3-2017.pdf (2,86MB)
4.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i forma kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudniki na rok 2017 PDFZ4-2017.pdf (63,81KB)
5.2017 04-01-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ5-2017.pdf (39,68KB)
6.2017 12-01-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ6-2017.pdf (30,56KB)
7.2017 20-01-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ7-2017.pdf (47,50KB)
8.2017 24-01-2017 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ8-2017.pdf (259,38KB)
9.2017 24-01-2017 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ9-2017.pdf (47,63KB)
10.2017 07-02-2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w srt.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. PDFZ10-2017.pdf (497,26KB)
PDFZZ10-2017.pdf (1,04MB)
11.2017 08-02-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ11-2017.pdf (73,63KB)
12.2017 08-02-2017 Zarządzenie w sprawie przekazanie środka trwałego "Defibrylator LIFEPAK-CR" PDFZ12-2017.pdf (21,57KB)
14.2017 10-02-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ14-2017.pdf (109,09KB)
15.2017 08-02-2017 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych PDFZ15-2017.pdf (39,28KB)
16.2017 17-02-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ16-2017.pdf (127,95KB)
17.2017 17-02-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach PDFZ17-2017.pdf (24,25KB)
18.2017 17-02-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ18-2017.pdf (30,26KB)
19.2017 28-02-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ19-2017.pdf (28,56KB)
20.2017 06-03-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ20-2017.pdf (50,67KB)
21.2017 07-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ21-2017.pdf (90,90KB)
22.2017 08-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XIX edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" PDFZ22-2017.pdf (30,82KB)
23.2017 08-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej PDFZ23-2017.pdf (26,69KB)
24.2017 09-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ24-2017.pdf (32,38KB)
25.2017 13-03-2017 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 w Gminie Rudniki PDFZ25-2017.pdf (83,29KB)
26.2017 13-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" PDFZ26-2017.pdf (32,09KB)
27.2017 13-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ27-2017.pdf (508,17KB)
28.2017 21-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji kasacyjnej PDFZ28-2017.pdf (25,05KB)
29.2017 21-03-2017 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ29-2017.pdf (52,07KB)
30.2017 23-03-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ30-2017.pdf (1,15MB)
31.2017 24-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ31-2017.pdf (29,95KB)
32.2017 28-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ32-2017.pdf (31,49KB)
33.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowych" dla uczniów gimnazjum PDFZ33-2017.pdf (28,32KB)
34.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowych" dla uczniów szkół podstawowych PDFZ34-2017.pdf (28,50KB)
35.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ35-2017.pdf (73,33KB)
36.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ36-2017.pdf (40,63KB)
37.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 PDFZ37-2017.pdf (17,87KB)
38.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ38-2017.pdf (1,13MB)
39.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ39-2017.pdf (26,99KB)
40.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020 PDFZ40-2017.pdf (1,27MB)
PDFZ1Z40-2017.pdf (515,06KB)
41.2017 11-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ41-2017.pdf (79,68KB)
42.2017 18-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ42-2017.pdf (448,31KB)
43.2017 19-04-2017 Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia sposobu rozliczania kosztu wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego poza terenem Gminy Rudniki, a uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Rudniki PDFZ43-2017.pdf (32,16KB)
44.2017 20-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ44-2017.pdf (47,31KB)
45.2017 20-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ45-2017.pdf (72,83KB)
46.2017 20-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Wojewódzkiego Konkursu Technicznego w roku szkolnym 2016/2017 dla szkół podstawowych" PDFZ46-2017.pdf (33,19KB)
47.2017 21-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ47-2017.pdf (28,42KB)
48.2017 24-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ48-2017.pdf (45,57KB)
49.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ49-2017.pdf (48,51KB)
50.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ50-2017.pdf (625,57KB)
51.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej PDFZ51-2017.pdf (31,17KB)
52.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2016 PDFZ52-2017.pdf (26,25KB)
53.2017 28-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ53-2017.pdf (51,52KB)
54.2017 28-04-2017 Zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rudniki PDFZ54-2017.pdf (78,32KB)
55.2017 04-05-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ55-2017.pdf (31,89KB)
56.2017 04-05-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ56-2017.pdf (31,05KB)
57.2017 05-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ57-2017.pdf (34,92KB)
58.2017 08-05-2017 Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trzybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Rudniki PDFZ58-2017.pdf (88,68KB)
59.2017 11-05-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ59-2017.pdf (1,12MB)
60.2017 11-05-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ60-2017.pdf (23,46KB)
61.2017 17-05-2017 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ61-2017.pdf (71,12KB)
62.2017 17-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ62-2017.pdf (27,84KB)
64.2017 23-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ64-2017.pdf (152,94KB)
65.2017 25-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ65-2017.pdf (57,50KB)
66.2017 29-05-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ66-2017.pdf (29,59KB)
67.2017 01-06-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ67-2017.pdf (48,41KB)
68.2017 01-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ68-2017.pdf (27,31KB)
69.2017 19-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ69-2017.pdf (25,36KB)
70.2017 23-06-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ70-2017.pdf (21,31KB)
71.2017 27-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ71-2017.pdf (91,82KB)
72.2017 30-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ72-2017.pdf (25,83KB)
73.2017 05-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ73-2017.pdf (30,99KB)
74.2017 05-07-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ74-2017.pdf (28,75KB)
75.2017 11-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ75-2017.pdf (60,57KB)
76.2017 13-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ76-2017.pdf (41,83KB)
77.2017 21-07-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ77-2017.pdf (28,12KB)
78.2017 25-07-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ78-2017.pdf (77,03KB)
79.2017 27-07-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ79-2017.pdf (22,11KB)
80.2017 02-08-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ80-2017.pdf (26,51KB)
81.2017 09-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ81-2017.pdf (128,26KB)
82.2017 11-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ82-2017.pdf (97,49KB)
83.2017 14-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ83-2017.pdf (27,46KB)
84.2017 21-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ84-2017.pdf (68,02KB)
85.2017 23-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ85-2017.pdf (29,88KB)
86.2017 28-08-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ86-2017.pdf (41,65KB)
87.2017 28-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ87-2017.pdf (29,59KB)
88.2017 31-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ88-2017.pdf (25,10KB)
89.2017 01-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ89-2017.pdf (92,37KB)
90.2017 01-09-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku i praw majątkowych PDFZ90-2017.pdf (30,07KB)
91.2017 01-09-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania obiektu pn. "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Dalachowie" PDFZ91-2017.pdf (27,98KB)
92.2017 19-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ92-2017.pdf (136,14KB)
93.2017 20-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ93-2017.pdf (97,42KB)
94.2017 20-09-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze II przetargu nieograniczonego PDFZ94-2017.pdf (20,52KB)
95.2017 21-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ95-2017.pdf (114,32KB)
96.2017 21-09-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ96-2017.pdf (129,79KB)
97.2017 21-09-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ97-2017.pdf (37,85KB)
98.2017 29-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ98-2017.pdf (178,21KB)
99.2017 29-09-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kwalifikowania wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy PDFZ99-2017.pdf (33,70KB)
100.2017 29-09-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ100-2017.pdf (29,15KB)
101.2017 29-09-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ101-2017.pdf (30,31KB)
102.2017 02-10-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania obiektu pn. "Kompleks lekkoatletyczny w Rudnikach - wariant bieżnia prosta" PDFZ102-2017.pdf (27,47KB)
103.2017 06-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ103-2017.pdf (210,58KB)
104.2017 09-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ104-2017.pdf (28,80KB)
105.2017 12-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ105-2017.pdf (146,46KB)
106.2017 17-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ106-2017.pdf (132,45KB)
107.2017 17-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ107-2017.pdf (26,52KB)
108.2017 17-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ108-2017.pdf (28,66KB)
109.2017 23-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ109-2017.pdf (69,63KB)
110.2017 23-10-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ110-2017.pdf (122,14KB)
111.2017 27-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ111-2017.pdf (74,28KB)
112.2017 27-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ112-2017.pdf (28,26KB)
113.2017 30-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ113-2017.pdf (39,95KB)
114.2017 31-10-2017 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki oświatowej PDFZ114-2017.pdf (42,50KB)
115.2017 03-11-2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. PDFZ115-2017.pdf (250,83KB)
116.2017 07-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ116-2017.pdf (120,01KB)
117.2017 09-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ117-2017.pdf (63,80KB)
118.2017 15-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ118-2017.pdf (116,83KB)
119.2017 16-11-2017 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ119-2017.pdf (55,26KB)
120.2017 16-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ120-2017.pdf (87,88KB)
121.2017 20-11-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ121-2017.pdf (66,32KB)
122.2017 20-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ122-2017.pdf (64,30KB)
123.2017 21-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ123-2017.pdf (25,37KB)
124.2017 23-11-2017 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ124-2017.pdf (45,18KB)
125.2017 23-11-2017 Zarządzenie w zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ125-2017.pdf (27,00KB)
126.2017 23-11-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ126-2017.pdf (22,77KB)
127.2017 29-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ127-2017.pdf (55,68KB)
128.2017 30-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ128-2017.pdf (76,78KB)
129.2017 05-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ129-2017.pdf (491,24KB)
130.2017 06-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ130-2017.pdf (253,62KB)
131.2017 07-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ131-2017.pdf (736,60KB)
132.2017 07-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ132-2017.pdf (216,58KB)
133.2017 14-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ133-2017.pdf (351,32KB)
134.2017 19-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ134-2017.pdf (280,80KB)
135.2017 20-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZ135-2017.pdf (200,63KB)
136.2017 27-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminny Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ136-2017.pdf (1,24MB)
137.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ137-2017.pdf (465,88KB)
138.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ138-2017.pdf (401,37KB)
139.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia PDFZ139-2017.pdf (220,57KB)
140.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ140-2017.pdf (189,56KB)
141.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ141-2017.pdf (253,75KB)
142.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ142-2017.pdf (168,95KB)
143.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji "Modernizacja hali sportowej w Rudnikach" PDFZ143-2017.pdf (164,26KB)
144.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ144-2017.pdf (344,75KB)
145.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ145-2017.pdf (758,95KB)
146.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie określenia zasad wynagradzania Kierowników (Dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Rudniki PDFZ146-2017.pdf (843,78KB)
147.2017 29-12-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości o procedur kontroli finansowej PDFZ147-2017.pdf (35,73KB)

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

Nr: Data: Temat: Załącznik:
OR.120.1-1.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-1-1-2017.pdf (67,55KB)
OR.120.1.2017 30-12-2017 Zarządzenie w sprawie Regulaminy Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. PDFZ120-1-2017.pdf (278,60KB)