Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2016

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2016 04-01-2016 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żytniowie PDFZ1-2016.pdf (23,55KB)
2.2016 04-01-2016 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2016 rok PDFZ2-2016.pdf (2,87MB)
3.2016 04-01-2016 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ3-2016.pdf (46,69KB)
4.2016 14-01-2016 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2016 w Gminie Rudniki PDFZ4-2016.pdf (84,92KB)
5.2016 18-01-2016 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu specjalnego marki Daimpler-Benz o numerze rejestracyjnym OOL 50TY jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytniowie PDFZ5-2016.pdf (24,00KB)
6.2016 22-01-2016 Zarządzenie w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy RUdniki na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok PDFZ6-2016.pdf (59,60KB)
7.2016 22-01-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ7-2016.pdf (28,10KB)
8.2016 26-01-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ8-2016.pdf (57,46KB)
9.2016 26-01-2016 Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest oprzyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudniki na rok 2016 PDFZ9-2016.pdf (63,95KB)
10.2016 26-01-2016 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Rudnikach PDFZ10-2016.pdf (23,03KB)
11.2016 26-01-2016 Zarządzenie w sprawie przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ11-2016.pdf (26,55KB)
12.2016 01-02-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ12-2016.pdf (29,09KB)
13.2016 11-02-2016 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Rudniki do przyjmowania i weryfikowania wniosków o Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ13-2016.pdf (29,56KB)
14.2016 15-02-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ14-2016.pdf (44,62KB)
15.2016 15-02-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XVIII edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" PDFZ15-2016.pdf (30,27KB)
16.2016 19-02-2016 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ16-2016.pdf (50,25KB)
17.2016 25-02-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ17-2016.pdf (59,02KB)
18.2016 25-02-2016 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego PDFZ18-2016.pdf (21,02KB)
19.2016 25-02-2016 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora do spraw świadczenia wychowawczego PDFZ19-2016.pdf (30,87KB)
20.2016 25-02-2016 Zarządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Rudniki PDFZ20-2016.pdf (183,72KB)
21.2016 03-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ21-2016.pdf (29,34KB)
22.2016 18-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ22-2016.pdf (211,35KB)
23.2016 18-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ23-2016.pdf (35,92KB)
24.2016 18-03-2016 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jaworznie PDFZ24-2016.pdf (26,45KB)
25.2016 21-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ25-2016.pdf (29,26KB)
26.2016 29-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ26-2016.pdf (98,43KB)
27.2016 29-03-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ27-2016.pdf (30,73KB)
28.2016 31-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ28-2016.pdf (55,33KB)
29.2016 31-03-2016 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykoanania budżetu gminy za rok 2015 PDFZ29-2016.pdf (22,40KB)
30.2016 06-04-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowych" dla uczniów gimnazjum PDFZ30-2016.pdf (32,79KB)
31.2016 06-04-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowych" dla uczniów szkół podstawowych PDFZ31-2016.pdf (31,42KB)
32.2016 15-04-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ32-2016.pdf (36,18KB)
33.2016 15-04-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ33-2016.pdf (630,39KB)
34.2016 21-04-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Wojewódzkiego Konkursu Technicznego" dla szkół podstawowych PDFZ34-2016.pdf (117,94KB)
35.2016 22-04-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rudnikach PDFZ35-2016.pdf (122,16KB)
36.2016 25-04-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ36-2016.pdf (106,59KB)
37.2016 27-04-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ37-2016.pdf (49,88KB)
38.2016 29-04-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ38-2016.pdf (81,83KB)
39.2016 29-04-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ39-2016.pdf (22,10KB)
40.2016 10-05-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ40-2016.pdf (64,40KB)
41.2016 10-05-2016 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ41-2016.pdf (125,80KB)
42.2016 17-05-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ42-2016.pdf (188,62KB)
43.2016 20-05-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ43-2016.pdf (28,78KB)
44.2016 30-05-2016 Zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rudniki PDFZ44-2016.pdf (64,00KB)
45.2016 31-05-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rudnikach PDFZ45-2016.pdf (35,94KB)
46.2016 31-05-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ46-2016.pdf (41,83KB)
47.2016 01-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ47-2016.pdf (42,95KB)
48.2016 01-06-2016 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2015 PDFZ48-2016.pdf (24,18KB)
49.2016 01-06-2016 Zarządzenie w sprawie zawarcia umowy o ustanowieniu służebności gruntowej PDFZ49-2016.pdf (21,76KB)
50.2016 09-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ50-2016.pdf (59,89KB)
51.2016 15-06-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ51-2016.pdf (24,65KB)
52.2016 15-06-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ52-2016.pdf (28,35KB)
53.2016 16-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ53-2016.pdf (29,85KB)
54.2016 20-06-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ54-2016.pdf (29,44KB)
55.2016 21-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ55-2016.pdf (95,36KB)
56.2016 22-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ56-2016.pdf (45,87KB)
57.2016 27-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ57-2016.pdf (90,44KB)
58.2016 29-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ58-2016.pdf (36,42KB)
59.2016 29-06-2016 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Rudnikach PDFZ59-2016.pdf (21,58KB)
60.2016 07-07-2016 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ60-2016.pdf (81,12KB)
61.2016 07-07-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ61-2016.pdf (28,40KB)
62.2016 07-07-2016 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ62-2016.pdf (25,82KB)
63.2016 13-07-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ63-2016.pdf (21,73KB)
64.2016 15-07-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ64-2016.pdf (59,99KB)
65.2016 18-07-2016 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jaworznie PDFZ65-2016.pdf (25,02KB)
66.2016 22-07-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ66-2016.pdf (26,59KB)
67.2016 28-07-2016 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ67-2016.pdf (88,05KB)
68.2016 27-07-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ68-2016.pdf (50,79KB)
69.2016 07-08-2016 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki
(pełny tekst załącznika do zarządzenia dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Rudnikach)
PDFZ69-2016.pdf (159,31KB)
70.2016 03-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ70-2016.pdf (38,04KB)
71.2016 12-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ71-2016.pdf (32,05KB)
72.2016 16-08-2016 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarnicznych PDFZ72-2016.pdf (72,01KB)
73.2016 17-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ73-2016.pdf (118,81KB)
74.2016 19-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ74-2016.pdf (48,75KB)
75.2016 23-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ75-2016.pdf (25,76KB)
76.2016 30-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ76-2016.pdf (79,40KB)
77.2016 05-09-2016 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ77-2016.pdf (74,38KB)
78.2016 06-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ78-2016.pdf (42,31KB)
79.2016 06-09-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ79-2016.pdf (21,61KB)
80.2016 13-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ80-2016.pdf (91,21KB)
81.2016 14-09-2016 Zarządzenie w sprawie przekazania urządzenia "Laptop ACER AS 5733-NX" PDFZ81-2016.pdf (77,58KB)
82.2016 14-09-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ82-2016.pdf (66,09KB)
83.2016 20-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ83-2016.pdf (41,02KB)
84.2016 20-09-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ84-2016.pdf (22,42KB)
85.2016 28-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ85-2016.pdf (68,38KB)
86.2016 29-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ86-2016.pdf (74,22KB)
87.2016 30-09-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ87-2016.pdf (38,33KB)
88.2016 03-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ88-2016.pdf (268,13KB)
89.2016 17-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ89-2016.pdf (549,50KB)
90.2016 20-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ90-2016.pdf (834,23KB)
91.2016 24-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ91-2016.pdf (523,19KB)
92.2016 24-10-2016 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ92-2016.pdf (403,40KB)
93.2016 24-10-2016 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego PDFZ93-2016.pdf (211,30KB)
94.2016 28-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ94-2016.pdf (144,78KB)
95.2016 04-11-2016 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. PDFZ95-2016.pdf (204,59KB)
PDFZZ95-2016.pdf (237,69KB)
96.2016 04-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ96-2016.pdf (456,97KB)
97.2016 07-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ97-2016.pdf (611,43KB)
98.2016 16-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ98-2016.pdf (937,73KB)
99.2016 25-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ99-2016.pdf (573,99KB)
100.2016 28-11-2016 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ100-2016.pdf (488,93KB)
101.2016 29-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ101-2016.pdf (785,07KB)
102.2016 30-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ102-2016.pdf (590,27KB)
103.2016 02-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ103-2016.pdf (31,78KB)
104.2016 02-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ104-2016.pdf (282,95KB)
105.2016 06-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ105-2016.pdf (497,90KB)
106.2016 06-12-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie "Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki" PDFZ106-2016.pdf (29,70KB)
107.2016 12-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ107-2016.pdf (406,86KB)
108.2016 16-12-2016 Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wyznaczenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach do przeprowadzenia postępowań i udzielania zamówień na rzecz placówek oświatowych PDFZ108-2016.pdf (24,22KB)
109.2016 20-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ109-2016.pdf (44,33KB)
110.2016 21-12-2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kwalifikowania wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy PDFZ110-2016.pdf (50,68KB)
111.2016 21-12-2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu rozliczania kosztu wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego poza terenem Gminy Rudniki, a uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Rudniki PDFZ111-2016.pdf (54,10KB)
112.2016 21-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ112-2016.pdf (35,30KB)
113.2016 23-12-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ113-2016.pdf (23,63KB)
114.2016 23-12-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ114-2016.pdf (26,56KB)
115.2016 28-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ115-2016.pdf (403,56KB)
116.2016 29-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFZ116-2016.pdf (467,98KB)
117.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkoł podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ117-2016.pdf (191,21KB)
118.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie przekazania środków trwałych "Modernizacja pomp ciepła w Gimnazjum w Rudnikach", "Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej i hali sportowej w Rudnikach" PDFZ118-2016.pdf (29,37KB)
119.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego "wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej w Dalachowie" PDFZ119-2016.pdf (24,24KB)
120.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki w roku 2017" PDFZ120-2016.pdf (28,12KB)
121.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych PDFZ121-2016.pdf (209,30KB)
122.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rudniki PDFZ122-2016.pdf (77,73KB)
123.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Rudniki PDFZ123-2016.pdf (586,11KB)
124.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości PDFZ124-2016.pdf (214,09KB)


Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2015 04-01-2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro PDFZ120.1.2016.pdf (569,50KB)
2.2015 28-07-2016 Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Rudniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro PDFZ120.2.2016.pdf (189,17KB)
3.2015 01-08-2016 Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro prowadzonych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych PDFZ120.3.2016.pdf (2,85MB)