Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne

 • Ogłoszenie

  w sprawie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Rudniki

 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2024

 • Komunikat

  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 • Obwieszczenie / Wynik konsultacji społecznych

  o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rudniki.

 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 • Komunikat

  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024

 • Obwieszczenie

  o rozpoczęciu w dniu 26.09.2023 r. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rudniki.

 • Obwieszczenie

  o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości zapoznania się z projektem Strategii rozwoju gminy Rudniki na lata 2023 – 2030.

 • Komunikat

   o przeprowadzeniu konsultacji społecznych