Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2014

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2014 02-01-2014 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok PDFZ1-2014.pdf (66,74KB)
2.2014 08-01-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ2-2014.pdf (121,58KB)
3.2014 08-01-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie usługi odbioru osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalnie ścieków PDFZ3-2014.pdf (68,23KB)
4.2014 15-01-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudniki na rok 2014 PDFZ4-2014.pdf (174,00KB)
5.2014 20-01-2014 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2014 z organizacjami pozarządowmi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. PDFZ5-2014.pdf (241,00KB)
6.2014 24-01-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę PDFZ6-2014.pdf (184,95KB)
7.2014 31-01-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ7-2014.pdf (109,92KB)
8.2014 03-02-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ8-2014.pdf (163,57KB)
9.2014 03-02-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ9-2014.pdf (66,37KB)
10.2014 03-02-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ10-2014.pdf (66,42KB)
11.2014 03-02-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i w dzierżawę PDFZ11-2014.pdf (346,53KB)
12.2014 07-02-2014 Zarządzenie w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności PDFZ12-2014.pdf (77,49KB)
13.2014 07-02-2014 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żytniowie PDFZ13-2014.pdf (70,75KB)
14.2014 07-02-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach PDFZ14-2014.pdf (61,08KB)
15.2014 14-02-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ15-2014.pdf (193,50KB)
16.2014 18-02-2014 Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowania nieruchomości PDFZ16-2014.pdf (67,94KB)
17.2014 28-02-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komietetów wyborczych PDFZ17-2014.pdf (86,33KB)
18.2014 28-02-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ18-2014.pdf (74,85KB)
19.2014 03-03-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFZ19-2014.pdf (68,36KB)
20.2014 26-03-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ20-2014.pdf (479,94KB)
21.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ21-2014.pdf (106,93KB)
22.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach PDFZ22-2014.pdf (99,62KB)
23.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Żytniowie PDFZ23-2014.pdf (100,36KB)
24.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ24-2014.pdf (284,35KB)
25.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ25-2014.pdf (164,63KB)
26.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ26-2014.pdf (136,27KB)
27.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ27-2014.pdf (116,05KB)
28.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania koresponencyjnego PDFZ28-2014.pdf (106,00KB)
29.2014 01-04-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy PDFZ29-2014.pdf (379,60KB)
30.2014 03-04-2014 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego PDFZ30-2014.pdf (118,78KB)
31.2014 30-04-2014 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ31-2014.pdf (118,09KB)
32.2014 08-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ32-2014.pdf (679,49KB)
33.2014 10-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ33-2014.pdf (183,31KB)
34.2014 16-04-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu PDFZ34-2014.pdf (252,46KB)
35.2014 16-04-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ35-2014.pdf (109,02KB)
36.2014 17-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ36-2014.pdf (118,13KB)
37.2014 22-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ37-2014.pdf (163,73KB)
38.2014 24-04-2014 Zarządzenie w sprawie orgaznizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ38-2014.pdf (319,30KB)
39.2014 24-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ39-2014.pdf (296,68KB)
40.2014 29-04-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy będące na wyposażeniu sekcji usług komunalnych Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ40-2014.pdf (68,69KB)
41-2014 29-04-2014 Zarządzenie w sprawie regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ41-2014.pdf (156,38KB)
PDFZZ41-2014.pdf (416,71KB)
42.2014 29-04-2014 Zarządzenie w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych PDFZ42-2014.pdf (208,75KB)
43.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ43-2014.pdf (232,08KB)
44.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ44-2014.pdf (99,79KB)
45.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ45-2014.pdf (98,16KB)
46.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ46-2014.pdf (96,91KB)
47.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie opłat za umieszczanie reklam na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Rudniki PDFZ47-2014.pdf (93,11KB)
48.2014 20-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ48-2014.pdf (165,93KB)
49.2014 24-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZ49-2014.pdf (103,89KB)
50.2014 26-05-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ50-2014.pdf (222,94KB)
51.2014 26-05-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ51-2014.pdf (273,31KB)
52.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ52-2014.pdf (666,79KB)
53.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika i Zastępców Urzedu Stanu Cywilnego PDFZ53-2014.pdf (277,37KB)
54.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Żytniowie PDFZ54-2014.pdf (101,84KB)
55.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach PDFZ55-2014.pdf (100,02KB)
56.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ56-2014.pdf (269,43KB)
57.2014 04-06-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu PDFZ57-2014.pdf (246,57KB)
58.2014 04-06-2014 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczy ruchomych PDFZ58-2014.pdf (105,65KB)
59.2014 04-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ59-2014.pdf (182,92KB)
60.2014 09-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ60-2014.pdf (159,44KB)
61.2014 10-06-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ61-2014.pdf (274,93KB)
62.2014 10-06-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ62-2014.pdf (455,96KB)
63.2014 16-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ63-2014.pdf (141,46KB)
64.2014 20-06-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ64-2014.pdf (418,93KB)
65.2014 24-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ65-2014.pdf (879,37KB)
66.2014 24-06-2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ66-2014.pdf (124,14KB)
67.2014 24-06-2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wsprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ67-2014.pdf (119,31KB)
68.2014 26-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ68-2014.pdf (328,26KB)
69.2014 27-06-2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2013 PDFZ69-2014.pdf (120,16KB)
70.2014 30-06-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi i głównemu księgowemu instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Rudniki. PDFZ70-2014.pdf (585,11KB)
71.2014 30-06-2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 44/1/2011 Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ71-2014.pdf (147,55KB)
72.2014 01-07-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ72-2014.pdf (623,49KB)
73.2014 01-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ73-2014.pdf (130,21KB)
74.2014 08-07-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ74-2014.pdf (126,85KB)
75.2014 08-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ75-2014.pdf (105,37KB)
76.2014 15-07-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ76-2014.pdf (524,63KB)
77.2014 15-07-2014 Zarządzenie w sprawie maksymalnego mioesięcznego wynagrodzenia kierownikó samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Rudniki PDFZ77-2014.pdf (109,32KB)
78.2014 22-07-2014 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ78-2014.pdf (342,45KB)
79.2014 23-07-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą 'Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Rudniki" PDFZ79-2014.pdf (225,24KB)
80.2014 23-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej PDFZ80-2014.pdf (142,78KB)
81.2014 23-07-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ81-2014.pdf (108,94KB)
82.2014 30-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. PDFZ82-2014.pdf (131,00KB)
83.2014 31-07-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ83-2014.pdf (102,24KB)
84.2014 31-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ84-2014.pdf (249,04KB)
85.2014 04-08-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ85-2014.pdf (114,47KB)
86.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ86-2014.pdf (196,46KB)
87.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ87-2014.pdf (104,56KB)
88.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ88-2014.pdf (104,22KB)
89.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego PDFZ89-2014.pdf (110,54KB)
90.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ90-2014.pdf (251,78KB)
91.2014 22-08-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ91-2014.pdf (279,63KB)
92.2014 27-08-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ92-2014.pdf (270,10KB)
93.2014 28-08-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ93-2014.pdf (31,23KB)
94.2014 05-09-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ94-2014.pdf (273,93KB)
95.2014 08-09-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu PDFZ95-2014.pdf (332,89KB)
96.2014 08-09-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ96-2014.pdf (160,30KB)
97.2014 10-08-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ97-2014.pdf (324,50KB)
98.2014 15-09-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ98-2014.pdf (341,54KB)
99.2014 23-09-2014 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego PDFZ99-2014.pdf (125,67KB)
100.2014 23-09-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ100-2014.pdf (1,14MB)
101.2014 24-09-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ101-2014.pdf (138,52KB)
102.2014 01-10-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ102-2014.pdf (277,83KB)
103.2014 01-10-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ103-2014.pdf (109,01KB)
104.2014 03-10-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ104-2014.pdf (132,78KB)
105.2014 03-10-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej (czynszu miesięcznego) najmu lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego PDFZ105-2014.pdf (110,69KB)
106.2014 03-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ106-2014.pdf (206,94KB)
107.2014 07-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ107-2014.pdf (185,35KB)
108.2014 10-10-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy PDFZ108-2014.pdf (609,32KB)
109.2014 15-10-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDFZ109-2014.pdf (118,33KB)
110.2014 15-10-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ110-2014.pdf (271,02KB)
111.2014 15-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ111-2014.pdf (290,91KB)
112.2014 17-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ112-2014.pdf (286,50KB)
113.2014 21-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ113-2014.pdf (381,95KB)
114.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ114-2014.pdf (205,69KB)
115.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu PDFZ115-2014.pdf (103,13KB)
116.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu PDFZ116-2014.pdf (102,51KB)
117.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ117-2014.pdf (106,59KB)
118.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych PDFZ118-2014.pdf (138,10KB)
119.2014 10-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ119-2014.pdf (978,22KB)
120.2014 12-11-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia PDFZ120-2014.pdf (225,22KB)
121.2014 12-11-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ121-2014.pdf (108,02KB)
122.2014 13-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ122-2014.pdf (186,52KB)
123.2014 13-11-2014 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. PDFZ123-2014.pdf (140,91KB)
PDFZZ123-2014.pdf (47,52KB)
124.2014 13-11-2014 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ124-2014.pdf (291,62KB)
125.2014 18-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ125-2014.pdf (149,64KB)
126.2014 18-11-2014 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ126-2014.pdf (110,80KB)
127.2014 20-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ127-2014.pdf (472,08KB)
128.2014 25-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ128-2014.pdf (187,47KB)
129.2014 25-11-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji celem zweryfikowania danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej PDFZ129-2014.pdf (144,71KB)
130.2014 25-11-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem PDFZ130-2014.pdf (352,43KB)
131.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ131-2014.pdf (371,21KB)
132.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ132-2014.pdf (107,47KB)
133.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ133-2014.pdf (107,80KB)
134.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ134-2014.pdf (108,58KB)
135.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ135-2014.pdf (108,38KB)
136.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ136-2014.pdf (106,16KB)
137.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ137-2014.pdf (105,88KB)
138.2014 09-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ138-2014.pdf (196,52KB)
139.2014 09-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ139-2014.pdf (377,80KB)
140.2014 10-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ140-2014.pdf (133,37KB)
141.2014 10-12-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ141-2014.pdf (109,50KB)
142.2014 15-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ142-2014.pdf (197,54KB)
143.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ143-2014.pdf (142,32KB)
144.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kotroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ144-2014.pdf (321,99KB)
145.2014 29-12-2014 Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki PDFZ145-2014.pdf (476,43KB)
146.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ146-2014.pdf (73,35KB)
147.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji Remont Szkoły Podstawowej PDFZ147-2014.pdf (66,72KB)
148.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji Zakup i montaż hydrofora do systemu nawodnienia terenu przyszkolnego w Cieciułowie PDFZ148-2014.pdf (70,54KB)
149.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do ptrzetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rudnikach" PDFZ149-2014.pdf (84,16KB)
150.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki podległe PDFZ150-2014.pdf (78,97KB)
151.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2015 w Urzędzie Gminy w Rudnikach i jednostek organizacyjnych Gminy Rudniki PDFZ151-2014.pdf (247,52KB)
152.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie partycypacji w kosztach zakupu okularów korygujących wzrok PDFZ152-2014.pdf (83,83KB)
153.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDFZ153-2014.pdf (70,78KB)
154.2014 30-12-2014 Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i rozdzielenia dotacji z budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDFZ154-2014.pdf (73,98KB)