Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Inne

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Jelonki

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie sieci kablowej SN 15 kV i napowietrzno – kablowej  nN 0,4 kV wraz z kompleksową modernizacją sieci napowietrznej niskiego napięcia 0, 4 kV oraz rozbiórce stacji transformatorowej 15/0,4 kV i sieci napowietrznej SN i nN w miejscowości Łazy.

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ziemnego kabla energetycznego średniego napięcia oraz wymianie słupa średniego napięcia w miejscowości Jaworzno.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Słowików, na działce oznaczonej nr ewid. gr. 307, obręb Słowików,  k. m. 1

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OLK2006A”

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Jelonki.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:  budowie kablowej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Jaworzno Bankowe

   

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ziemnego kabla energetycznego średniego napięcia oraz wymianie słupa średniego napięcia w miejscowości Jaworzno

 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej - obręb Łazy, Rudniki, Faustianka.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2013
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  05-04-2013 13:03
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  08-05-2013 11:13
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 75928
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×