Inne

 • 07.12.2017

  Ogłoszenie

  o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki

  czytaj więcej
 • 27.11.2017

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie obejmującą budowę sali gimnastycznej z zapleczem i dwoma salami lekcyjnymi  na działkach oznacz. nr ewid.gr. 445/3 , 484  km.3 - obręb  Cieciułów

  czytaj więcej
 • 27.11.2017

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  dot. rozbudowy GOKSiR w Rudnikach o windę zewnętrzną na działce oznacz. nr ewid. gr. 73 km.3 - Obręb Rudniki

  czytaj więcej
 • 21.11.2017

  Zapytanie ofertowe

  Wykonanie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych w Rudnikach

  czytaj więcej
 • 13.11.2017

  Zapytanie ofertowe

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy zbiornika wodnego Jaworek wraz z odmuleniem ręcznym źródlisk i wykoszeniem ręcznym nieużytków.

  czytaj więcej
 • 30.10.2017

  O B W I E S Z C Z E N I E

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Jaworzno Bankowe, Jaworzno Wieś, Mirowszczyzna.

  czytaj więcej
 • 21.08.2017

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego - budowie kablowej linii energetycznej  15 kV w miejscowości Bobrowa                                                                                             

  czytaj więcej
 • 21.08.2017

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa kablowej linii energetycznej  15 kV wraz z 4 polowym złączem kablowym 15kV w miejscowości Żytniów

  czytaj więcej
 • 24.07.2017

  Zawiadomienie

  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Elektrownia Wiatrowa Rudniki

  czytaj więcej
 • 17.07.2017

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Jaworzno Bankowe, Jaworzno Wieś, Mirowszczyzna

  czytaj więcej
 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 05-04-2013 13:03
 • Modyfikował: Grzegorz Sychla, data modyfikacji: 08-05-2013 11:13
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 05-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 48569
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/997/1012/inne.html
 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 05-04-2013 13:03
 • Modyfikował: Grzegorz Sychla, data modyfikacji: 08-05-2013 11:13
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 05-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 48569
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/997/1012/inne.html
 • Data publikacji: 05-04-2013 13:03 przez: Grzegorz Sychla
 • Data modyfikacji: 08-05-2013 11:13 przez: Grzegorz Sychla
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 05-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 48569
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  08-05-2013, godz. 11:13:34
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Sychla
 •  
  05-04-2013, godz. 13:03:56
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Rudnikach
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A

 

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl