Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Inne

 • Zapytanie ofertowe

  Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki w roku 2018

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dot. budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Nowy Bugaj

 • Zawiadomienie

  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 101022O Jaworzno-Mostki-Polesie"

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie obejmującą budowę sali gimnastycznej z zapleczem i dwoma salami lekcyjnymi  na działkach oznacz. nr ewid.gr. 445/3 , 484  km.3 - obręb  Cieciułów

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  dot. rozbudowy GOKSiR w Rudnikach o windę zewnętrzną na działce oznacz. nr ewid. gr. 73 km.3 - Obręb Rudniki

 • Zapytanie ofertowe

  Wykonanie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych w Rudnikach

 • Zapytanie ofertowe

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy zbiornika wodnego Jaworek wraz z odmuleniem ręcznym źródlisk i wykoszeniem ręcznym nieużytków.

 • O B W I E S Z C Z E N I E

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Jaworzno Bankowe, Jaworzno Wieś, Mirowszczyzna.

 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego - budowie kablowej linii energetycznej  15 kV w miejscowości Bobrowa                                                                                             

 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa kablowej linii energetycznej  15 kV wraz z 4 polowym złączem kablowym 15kV w miejscowości Żytniów

Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2013
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  05-04-2013 13:03
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  08-05-2013 11:13
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 57412
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×