Konkursy na realizację zadań publicznych

 • 29.12.2016

  Ogłoszenie o konkursie

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki w roku 2017

  czytaj więcej
 • 08.12.2016

  Ogłoszenie o konkursie

  na realizację zadania: „Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2017”

  czytaj więcej
 • 18.12.2015

  Ogłoszenie o konkursie

  ofert na realizację, zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki” w roku 2016
   

  czytaj więcej
 • 02.12.2015

  Ogłoszenie

  o konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, zadania: „Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w gminie Rudniki”.

  czytaj więcej
 • 09.03.2015

  Ogłoszenie

  Wyniki konkursu ofert na 2015 rok na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, zadania: „Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w gminie Rudniki”.

   

  czytaj więcej
 • 05.12.2014

  ROK 2015

  Ogłaszenie o konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki”

  czytaj więcej
 • 29.07.2014

  Ogłoszenie o konkursie

  Wójt Gminy Rudniki ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Rudniki.

  czytaj więcej
 • 05.12.2013

  ROK 2014

  Ogłasza się konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki”

  czytaj więcej
 • 31.12.2012

  ROK 2013

  czytaj więcej
 • 30.12.2011

  ROK 2012

  czytaj więcej
 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 05-04-2013 13:03
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 05-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 26360
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/996/983/konkursy-na-realizacje-zadan-publicznych.html
 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 05-04-2013 13:03
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 05-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 26360
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/996/983/konkursy-na-realizacje-zadan-publicznych.html
 • Data publikacji: 05-04-2013 13:03 przez: Grzegorz Sychla
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 05-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 26360
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Rudnikach
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A

 

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl