Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2010

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1/2010 04-01-2010 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok PDFZ1-2010.pdf
2/2010 15-01-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żytniowie PDFZ2-2010.pdf
3/2010 15-01-2010 Zarządzenie w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał oraz innych materiałów przedkładanych Radzie Gminy PDFZ3-2010.pdf
4/2010 15-01-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ4-2010.pdf
5/2010 27-01-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Jaworznie Polesiu PDFZ5-2010.pdf
6/2010 03-02-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ6-2010.pdf
7/2010 09-02-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ7-2010.pdf
8/2010 09-02-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ8-2010.pdf
9/2010 18-02-2010 Zarządzenie w sprawie likwidacji dokumentów archiwalnych PDFZ9-2010.pdf
10/2010 18-02-2010 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa PDFZ10-2010.pdf
11/2010 05-03-2010 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej Gminy Rudniki PDFZ11-2010.pdf
12/2010 05-03-2010 Zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za komunalne lokale mieszkalne PDFZ12-2010.pdf
13/2010 05-03-2010 Zarządzenie w sprawie wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznacoznych do najmu PDFZ13-2010.pdf
14/2010 10-03-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Jaworznie Polesiu i Żytniowie PDFZ14-2010.pdf
15/2010 10-03-2010 Zarządzenie w sprawie poowłania komisji przetargowej PDFZ15-2010.pdf
16/2010 18-03-2010 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu PDFZ16-2010.pdf
17/2010 18-03-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ17-2010.pdf
18/2010 29-03-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ18-2010.pdf
19/2010 30-03-2010 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki Żuk jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie PDFZ19-2010.pdf
20/2010 31-03-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ20-2010.pdf
21/2010 06-04-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ21-2010.pdf
22/2010 06-04-2010 Zarządzenie w sprawie pobierania opłat za pozyskane drewno opałowe i drewno użytkowe pochodzoące z wycinki drzew w pasie drogowym PDFZ22-2010.pdf
23/2010 06-04-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rudniki i jednostkach organizacyjnych Gminy Rudniki PDFZ23-2010.pdf
24/2010 06-04-2010 Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wynajem sali widowiskowej i innych pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ24-2010.pdf
25/2010 14-04-2010 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ25-2010.pdf
26/2010 14-04-2010 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Rudnikach im. Andrzeja Wajdy PDFZ26-2010.pdf
27/2010 23-04-2010 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ27-2010.pdf
28/2010 28-04-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ28-2010.pdf
29/2010 30-04-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ29-2010.pdf
30/2010 30-04-2010 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem PDFZ30-2010.pdf
31/2010 30-04-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ31-2010.pdf
32/2010 06-05-2010 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego PDFZ32-2010.pdf
33/2010 10-05-2010 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ33-2010.pdf
34/2010 18-05-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ34-2010.pdf
35/2010 18-05-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ35-2010.pdf
36/2010 24-05-2010 Zarządzenie w sprawie powołania zastępcy gminnego komisarza spisowego, lidera gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie gminy Rudniki PDFZ36-2010.pdf
37/2010 26-05-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za przyjmowanie i składowanie odpadów na składowisku gminnym w Rudnikach PDFZ37-2010.pdf
38/2010 26-05-2010 Zarządzenie w sprawie Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie gminy Rudniki PDFZ38-2010.pdf
39/2010 31-05-2010 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ39-2010.pdf
40/2010 31-05-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ40-2010.pdf
41/2010 31-05-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ41-2010.pdf
42/2010 15-06-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ42-2010.pdf
43/2010 15-06-2010 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminazjum Publicznego w Rudnikach im. Andrzej Wajdy PDFZ43-2010.pdf
44/2010 15-06-2010 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej Gminy Rudniki PDFZ44-2010.pdf
45/2010 17-06-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ45-2010.pdf
46/2010 25-06-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ46-2010.pdf
47/2010 25-06-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego PDFZ47-2010.pdf
48/2010 30-06-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ48-2010.pdf
49/2010 05-07-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ49-2010.pdf
50/2010 05-07-2010 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem PDFZ50-2010.pdf
51/2010 13-07-2010 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników urzędu gminy PDFZ51-2010.pdf
52/2010 14-07-2010 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ52-2010.pdf
53/2010 22-07-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ53-2010.pdf
54/2010 27-07-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ54-2010.pdf
55/2010 27-07-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ55-2010.pdf
56/2010 30-07-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ56-2010.pdf
57/2010 30-07-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ57-2010.pdf
58/2010 02-08-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ58.2011.pdf
59/2010 23-08-2010 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernia w Jaworznie PDFZ59-2010.pdf
60/2010 23-08-2010 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZ60-2010.pdf
61/2010 26-08-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ61-2010.pdf
62/2010 30-08-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ62-2010.pdf
63/2010 22-09-2010 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ63-2010.pdf
64/2010 22-09-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ64-2010.pdf
65/2010 22-09-2010 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Odcinku PDFZ65-2010.pdf
66/2010 29-09-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ66-2010.pdf
67/2010 30-09-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ67-2010.pdf
68/2010 30-09-2010 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ68-2010.pdf
69/2010 30-09-2010 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZ69-2010.pdf
70/2010 07-10-2010 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego PDFZ70-2010.pdf
71/2010 13-10-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ71-2010.pdf
72/2010 14-10-2010 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Jaworzno Wieś PDFZ72-2010.pdf
73/2010 26-10-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ73-2010.pdf
74/2010 02-11-2010 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. PDFZ74-2010.pdf
75/2010 02-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ75-2010.pdf
76/2010 05-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ76-2010.pdf
77/2010 05-11-2010 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Mirowszczyźnie, Bugaju i Żytniowie PDFZ77-2010.pdf
78/2010 05-11-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ78-2010.pdf
79/2010 12-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ79-2010.pdf
80/2010 18-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ80-2010.pdf
81/2010 18-11-2010 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy PDFZ81-2010.pdf
82/2010 18-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ82-2010.pdf
83/2010 24-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ83-2010.pdf
84/2010 24-11-2010 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Cieciułowie PDFZ84-2010.pdf
85/2010 29-11-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ85-2010.pdf
86/2010 30-11-2010 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ86-2010.pdf
87/2010 30-11-2010 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień na rzecz placówek oświatowych PDFZ87-2010.pdf
88/2010 30-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ88-2010.pdf
89/2010 01-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ89-2010.pdf
90/2010 07-12-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Mirowszczyźnie PDFZ90-2010.pdf
91/2010 14-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ91-2010.pdf
92/2010 16-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ92-2010.pdf
93/2010 16-12-2010 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko jednostki oświatowej Gminy Rudniki PDFZ93-2010.pdf
94/2010 06-12-2010 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Gminy Rudniki PDFZ94-2010.pdf
95/2010 20-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ95-2010.pdf
96/2010 23-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ96-2010.pdf
97/2010 23-12-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ97-2010.pdf
98/2010 23-12-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ98-2010.pdf
99/2010 28-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok PDFZ99-2010.pdf
100/2010 30-12-2010 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości PDFZ100-2010.pdf
101/2010 30-12-2010 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy. PDFZ101-2010.pdf
Metryczka
  • opublikowano:
    02-11-2010 17:04
    przez: Grzegorz Sychla
  • zmodyfikowano:
    30-01-2012 14:20
    przez: Grzegorz Sychla
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×