Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2009

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1/2009 02-01-2009 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ01-09.pdf
2/2009 26-01-2009 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy PDFZ02-09.pdf
3/2009 26-01-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ03-09.pdf
4/2009 04-02-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ04-09.pdf
5/2009 04-02-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ05-09.pdf
6/2009 04-02-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ06-09.pdf
7/2009 12-02-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przeargu nieograniczonego w Żytniowie, Rudnikach i Jaworku. PDFZ07-09.pdf
8/2009 13-02-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ08-09.pdf
9/2009 11-03-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ09-09.pdf
10/2009 13-03-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ10-09.pdf
11/2009 17-03-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ11-09.pdf
12/2009 17-03-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ12-09.pdf
13/2009 17-03-2009 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu PDFZ13-09.pdf
14/2009 17-03-2009 Zarządzenie w przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Rudniki PDFZ14-09.pdf
15/2009 17-03-2009 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ15-09.pdf
16/2009 30-03-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ16-09.pdf
17/2009 30-03-2009 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ17-09.pdf
18/2009 17-04-2009 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego PDFZ18-09.pdf
20/2009 20-04-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ20-09.pdf
21/2009 20-04-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ21-09.pdf
22/2009 28-04-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ22-09.pdf
23/2009 28-04-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości gminnych PDFZ23-09.pdf
24/2009 04-05-2009 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ24-09.pdf
25/2009 11-05-2009 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ25-09.pdf
26/2009 11-05-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ26-09.pdf
27/2009 13-05-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ27-09.pdf
28/2009 14-05-2009 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ28-09.pdf
29/2009 19-05-2009 Zarządzenie w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej PDFZ29-09.pdf
30/2009 19-05-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Rudnikach i Jaworznie Polesiu PDFZ30-09.pdf
31/2009 19-05-2009 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego PDFZ31-09.pdf
32/2009 19-05-2009 Zarządzenie w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ32-09.pdf
33/2009 02-06-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ33-09.pdf
34/2009 04-06-2009 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łazach PDFZ34-09.pdf
35/2009 04-06-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań położonej w Żytniowie PDFZ35-09.pdf
36/2009 04-06- 2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ36-09.pdf
37/2009 04-06-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ37-09.pdf
38/2009 22-06-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ38-09.pdf
39/2009 24-06-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ39-09.pdf
40/2009 24-06-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ40-09.pdf
41/2009 24-06-2009 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Jaworzno Wieś PDFZ41-09.pdf
42/2009 29-06-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ42-09.pdf
43/2009 29-06-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ43-09.pdf
44/2009 30-06-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ44-09.pdf
46/2009 06-07-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ46-09.pdf
47/2009 27-07-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ47-09.pdf
48/2009 27-07-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ48-09.pdf
49/2009 30-07-2009 Zarządzenie w sprawie określenia wzosru wniosku o dotację oraz wzoru wniosku o przekazanie dotacji na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków PDFZ49-09.pdf
50/2009 30-07-2009 Zarządzenie w sprawie określenia wzosru wniosku o dotację oraz wzoru wniosku o przekazanie dotacji na realizację prac związanych z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych PDFZ50-09.pdf
51/2009 27-07-2009 Zarządzenie w sprawie procedur oceny pracy dyrektora szkoły (przedszkola) PDFZ51-09.pdf
52/2009 05-08-2009 Zarządzenie w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości położonej w Bugaju PDFZ52-09.pdf
53/2009 10-08-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ53-09.pdf
54/2009 11-08-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu zakwalifikowania osoby do uzyskania lokalu mieszkaniowego PDFZ54-09.pdf
55/2009 17-08-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ55-09.pdf
56/2009 20-08-2009 Zarządzenie w sprawie terminu składania wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów PDFZ56-09.pdf
57/2009 20-08-2009 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu PDFZ57-09.pdf
58/2009 20-08-2009 Zarządzenie w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości położonej w Bugaju PDFZ58-09.pdf
59/2009 20-08-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ59-09.pdf
61/2009

20-08-2009

Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze o0bowiązujący w Urzędzie Gminy Rudniki PDFZ61-09.pdf
62/2009 20-08-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ62-09.pdf
63/2009 20-08-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji PDFZ63-09.pdf
64/2009 04-09-2009

Zarządzenie w sprawie zmiany czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe i za dzierżawione grunty

PDFZ64-09.pdf
65/2009 04-09-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ65-09.pdf
66/2009 09-09-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ66-09.pdf
67/2009 22-09-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Rudnikach i Jaworznie Polesiu PDFZ67-09.pdf
68/2009 25-09-2009 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Mirowszczyzna PDFZ68-09.pdf
69/2009 28-09-2009 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy PDFZ69-09.pdf
70/2009 30-09-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ70-09.pdf
71/2009 30-09-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu zakwalifikowania osoby do uzyskania lokalu mieszkaniowego PDFZ71-09.pdf
72/2009 01-10-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za przyjmowanie i składowanie odpadów na składowisku gminnym w Rudnikach PDFZ72-09.pdf
73/2009 13-10-2009

Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

PDFZ73-09.pdf
74/2009 14-10-2009

Zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolenej i odpłatności za posiłki

PDFZ74-09.pdf
75/2009 20-10-2009

Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

PDFZ75-09.pdf
76/2009 14-10-2009 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznacoznych do sprzedaży PDFZ76-09.pdf
77/2009 28-10-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ77-09.pdf
78/2009 05-11-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ78-09.pdf
79/2009 05-11-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Rudnikach, Jaworznie Polesiu i Żytniowie PDFZ79-09.pdf
80/2009 13-11-2009 Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok PDFZ80-09.pdf
81/2009 13-11-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ81-09.pdf
82/2009 13-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ82-09.pdf
83/2009 16-11-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ83-09.pdf
84/2009 18-11-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ84-09.pdf
85/2009 18-11-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ85-09.pdf
86/2009 23-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ86-09.pdf
87/2009 27-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ87-09.pdf
88/2009 30-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ88-09.pdf
89/2009 01-12-2009 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu PDFZ89-09.pdf
90/2009 01-12-2009 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ90-09.pdf
91/2009 08-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ91-09.pdf
92/2009 09-12-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ92-09.pdf
93/2009 21-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ93-09.pdf
94/2009 21-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ94-09.pdf
95/2009 21-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ95-09.pdf
96/2009 23-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok PDFZ96-09.pdf
97/2009 23-12-2009 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 43 Wójta Gminy Rudniki z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie partycypacji w kosztach zakupu okularów korygujących wzrok PDFZ97-09.pdf
98/2009 23-12-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ98-09.pdf
99/2009 23-12-2009 Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Rudniki PDFZ99-09.pdf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-01-2012 14:22
    przez: Grzegorz Sychla
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×