Komisje Rady Gminy

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ekologii
KOŚCIELNY Wiesław - przewodniczący
BISKUP Eugeniusz
GŁADYSZ Edward

Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski w sprawach dotyczących rozwoju i perspektyw rolnictwa na terenie gminy oraz ochrony środowiska, w tym celu zbiera opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń z ternu gminy, w szczególności odnośnie wypadków zagrożenia środowiska, iniscjuje inwestycje proekologiczne i sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Także komisja wykonuje obowiązki przewidziane w ustawie o finansach publicznych i inne zlecone przez radę.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
STRUGAŁA Marcin - przewodniczący
MOSIALA Tomasz
KLIMAS Wiesława
SOWA Damian

Komisja inicjuje działania rady w zakresie rozwoju gospodarczego gminy, wtym celu składa radzie odpowiednie wnioski i opinie, inicjuje w ramach działalności prawotwórczej rady, w granicach upowąnień ustawowych, akty prawne stymulujące rozwój gospodarczy gminy.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
KACZMAREK Bogusława - przewodniczący
JACH-KOTERBA Anna
LACH Anna
PAKUŁA Henryk

Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski co do działalności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodka kultury, sportu i rekreacji, inicjuje i opiniuje inwestycje w dziedzinie oświaty, kultury i sportu, inicjuje działalność kulturalną i sportową na terenie gminy.

Komisja Rewizyjna
SAS Adam - przewodniczący
MARCHEWKA Jarosław
WILK Justyna
DWORNIK Grzegorz

Komisja wykonuje kontrolę nad działalnością zarządu i podporządkowanych jednostek, a w szczególności:

 • przeprowadza okresowe kontrole zarządu w zakresie gospodarowania mieniem;
 • rozpoznaje skargi na działalność zarządu, wójta i jednostek podporządkowanych gminie;
 • przygotowuje roczne oceny pracy zarządu gminy i poszczególnych jej członków.
 • sprawuje kontrolę nad wykonaniem uchwał rady.
 • opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium zarządowi gminy.
 • dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy, uwzględniając kryterium legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i sprawności organizacyjnej.

 

 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 30-01-2009 14:09
 • Modyfikował: Grzegorz Sychla, data modyfikacji: 15-12-2014 14:43
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 30-01-2009
 • Ilość wyświetleń: 6321
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/933/1031/komisje-rady-gminy.html
 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 30-01-2009 14:09
 • Modyfikował: Grzegorz Sychla, data modyfikacji: 15-12-2014 14:43
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 30-01-2009
 • Ilość wyświetleń: 6321
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/933/1031/komisje-rady-gminy.html
 • Data publikacji: 30-01-2009 14:09 przez: Grzegorz Sychla
 • Modyfikował: Grzegorz Sychla
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 30-01-2009
 • Ilość wyświetleń: 6321
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  15-12-2014, godz. 14:43:49
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Sychla
 •  
  15-12-2014, godz. 14:37:57
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Sychla
 •  
  05-12-2014, godz. 13:49:02
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Sychla
 •  
  09-12-2010, godz. 10:23:28
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Sychla
 •  
  30-01-2009, godz. 14:09:09
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Sychla
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Rudnikach
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A

 

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl