Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady Gminy

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ekologii
BISKUP Eugeniusz - przewodniczący
LACH Anna
GŁADYSZ Edward

Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski w sprawach dotyczących rozwoju i perspektyw rolnictwa na terenie gminy oraz ochrony środowiska, w tym celu zbiera opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń z ternu gminy, w szczególności odnośnie wypadków zagrożenia środowiska, iniscjuje inwestycje proekologiczne i sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Także komisja wykonuje obowiązki przewidziane w ustawie o finansach publicznych i inne zlecone przez radę.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
STRUGAŁA Marcin - przewodniczący
MOSIALA Tomasz
KLIMAS Wiesława
SOWA Damian

Komisja inicjuje działania rady w zakresie rozwoju gospodarczego gminy, wtym celu składa radzie odpowiednie wnioski i opinie, inicjuje w ramach działalności prawotwórczej rady, w granicach upowąnień ustawowych, akty prawne stymulujące rozwój gospodarczy gminy.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
KACZMAREK Bogusława - przewodniczący
JACH-KOTERBA Anna
PAKUŁA Henryk

Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski co do działalności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodka kultury, sportu i rekreacji, inicjuje i opiniuje inwestycje w dziedzinie oświaty, kultury i sportu, inicjuje działalność kulturalną i sportową na terenie gminy.

Komisja Rewizyjna
SAS Adam - przewodniczący
MARCHEWKA Jarosław
WILK Justyna
DWORNIK Grzegorz

Komisja wykonuje kontrolę nad działalnością zarządu i podporządkowanych jednostek, a w szczególności:

 • przeprowadza okresowe kontrole zarządu w zakresie gospodarowania mieniem;
 • rozpoznaje skargi na działalność zarządu, wójta i jednostek podporządkowanych gminie;
 • przygotowuje roczne oceny pracy zarządu gminy i poszczególnych jej członków.
 • sprawuje kontrolę nad wykonaniem uchwał rady.
 • opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium zarządowi gminy.
 • dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy, uwzględniając kryterium legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i sprawności organizacyjnej.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2009
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  30-01-2009 14:09
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  15-01-2018 08:33
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 7315
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×