Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

              Rudniki, 2021-03-03

 

Wyniki konsultacji społecznych  dotyczących  projektu
 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki
na lata 2021-2024
oraz
Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Rudniki

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2021-2024 oraz Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Rudniki przeprowadzone zostały w okresie  od 01.02.2021 r. do 15.02.2021 r. w formie formularzy, w tym internetowych, umożliwiających wyrażenie opinii poprzez złożenie pisemnych uwag, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.155.2020 Wójta Gminy Rudniki z dnia 22 grudnia 2020 r.

Projekt „Programu” oraz „Planu” udostępniony został w Urzędzie Gminy w Rudnikach (ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki – pok. nr 3) oraz na stronach internetowych https://rudniki.pl/9/moje-rudniki.html i http://bip.rudniki.pl/1592/1223/konsultacje-spoleczne.html .

Uwagi i wnioski dotyczące „Programu” oraz „Planu” przygotowane na formularzu konsultacyjnym mogły być składane osobiści w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki lub przesłane w formie elektronicznej na adres: .

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny.

                                

                                                 Wójt
                                     /-/ Grzegorz Domański