Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Rudniki

z dnia 13 października 2020r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rudniki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Czas trwania konsultacji:

  • termin rozpoczęcia konsultacji: 19.10.2020r.
  • termin zakończenia konsultacji: 29.10.2020r.

Konsultacje mogą mieć formę złożenia propozycji, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, przesłania listownie na adres: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A 46-325 Rudniki lub elektronicznie na adres e-mail: .

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Małgorzata Gajda – kierownik  Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach.

Załączniki:
PDFZarządzenie.pdf
PDFProjekt uchwały.pdf
DOCXformularz konsultacji społecznych.docx