Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Rudniki

z dnia 25 października 2019r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rudniki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji: 28.10.2019r.
 • termin zakończenia konsultacji: 04.11.2019r.

Konsultacje mogą mieć formę złożenia propozycji, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, przesłania listownie na adres: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A 46-325 Rudniki lub elektronicznie na adres e-mail: .

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Mariola Jurczyk – pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach.

Załączniki:
PDFZ151-2019.pdf
PDFProjekt uchwały.pdf
DOCformularz konsultacji społecznych.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2019
  przez: Mariola Jurczyk
 • opublikowano:
  25-10-2019 12:38
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 1053
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl