Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

Rudniki, 2019-03-12

OŚZP.6733.8.2019                                                                       

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek

TAURON Dystrybucja S.A

Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

zostało wszczęte w dniu 08.03.2019 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Jelonki na działkach oznaczonych nr ewid. gr.: 46, 47, obręb Jelonki, k.m.1

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 3 (tel 0-34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

                                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                                     /-/ Grzegorz Domański

          

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  12-03-2019 11:17
  przez: Daniel Pilak
 • zmodyfikowano:
  12-03-2019 11:20
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 122
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×