Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI                                                             

Rudniki, 2019-03-11

OŚZP.6733.7.2019      

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek

Piotra Wysockiego

reprezentującego Gminę Rudniki

zostało wszczęte w dniu 05.03.2019 r.  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie kablowej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Jaworzno Bankowe, na działkach oznaczonych nr ewid. gr.: 367/10, 243/1, 245/5, 245/3, 266/1, 268/1, 271/3, 272/1, 564/1, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/4, 565/1, 270/1, 565/2, obręb Jaworzno Bankowe,  k. m. 1

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 3 (tel 0-34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

                                                                                                                                                WÓJT
                                                                                                                                 /-/ Grzegorz Domański

        

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  11-03-2019 10:17
  przez: Daniel Pilak
 • zmodyfikowano:
  11-03-2019 10:26
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 121
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×